KPSS İnkılap Tarihi Testi - 1

4202
1. I. Türklerin sarı ırktan olduğuna ilişkin Avrupa'daki yanlış bilgilerII. Türk…

Anlam İlişkilerine Göre…

4250
1. Yakın Anlamlı Cümleler Söyleyişleri farklı, söylenmek istenenin aynı olduğu cümleler…

1961 ve 1982 Anayasasının…

20714
1961 Anayasası'nda halkoyuna sunulan anayasa tasarısının kabul edilmemesi durumunda ne…

Hakların Kazanılması

8979
Aslen Kazanma Başkasına ait olmayan bir şey üzerinde bir kişinin hak elde etmesidir.…

  • Yargı yetkisi
  • Mahkemelerin bağımsızlığı
  • Hakim ve savcıların denetimi
  • Yüksek mahkemeler (Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi...)
  • Yüksek yargı organı sayılmayan yargı mercileri (Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Sayıştay...)

 

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Benzer Öğeler (etikete göre)

YUKARI