KPSS Tarih Karma Test - 2

2373
KPSS Tarih Karma Test - 2'yi indirmek için tıklayınız... (80 SORU)

Hukukun Temel Kavramları…

84894
Alacaklı: Bir borç ilişkisinde karşı tarafı, bir şeyi yapmaya, vermeye ya da bir şeyi…

Asya Hun Devleti

7347
Göçlerden sonra Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletidir. Orhun ve Selenga ırmakları…

Türkiye'nin Dağları

3480
Kıvrılma ile Oluşmuş Dağlar: Karadeniz sıradağları, Toros sıradağları ile Doğu Anadolu…

  • Yargı yetkisi
  • Mahkemelerin bağımsızlığı
  • Hakim ve savcıların denetimi
  • Yüksek mahkemeler (Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi...)
  • Yüksek yargı organı sayılmayan yargı mercileri (Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Sayıştay...)

 

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Benzer Öğeler (etikete göre)

YUKARI