Türkiye'de Nüfus Yoğunluğu

5105
Aritmatik nüfus yoğunluğu Fizyolojik nüfus yoğunluğu Tarımsal nüfus yoğunluğu Tablolar ve…

Merkez Bankası

5086
1930 yılında kurulmuştur. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı; hükümet ile banka ilişkisinin…

Türkiye'de Turizm

5615
Türkiye'de turizm ve turizm türleri Turizmin yararları Turizmi etkileyen faktörler…

KPSS İnkılap Tarihi Testi - 3

3426
KPSS İnkılap Tarihi Testi - 3'ü aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...


II. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan olumsuz havayı dağıtmak dünya barışının, güvenliğini korumak ve uluslar arasındaki ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak amacıyla Milletler Cemiyeti'nin yerine 24 Ekim 1945'te kurulmuştur.

Not: Milletler Cemiyeti, II. Dünya Savaşı'nı durduramadığı için feshedilmiştir.

 • Birleşmiş Milletler (BM) teşkilatının genel merkezi New York'tadır.
 • Daimi veto hakkına sahip 5 üye ülkesi bulunmaktadır.
 • Bunlar Fransa, İngiltere, Rusya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'dir.
 • Örgütün kurulduğu yıllarda 51 olan üye sayısı şu an itibariyle üyeliği kaldırılan Vatikan ve değiştirilen Çin Halk Cumhuriyeti, son katılan üye Karadağ (2006) dâhil 192'ye ulaşmıştır.
 • Birleşmiş Milletlerin resmi dilleri; Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Rusçadır.

Almanya ve İtalya II. Dünya Savaşı'nı kaybetmiştir. Bu nedenle BM'de daimi VETO hakları yoktur. ABD'nin 2003'te Irak'a saldırmasını, Güvenlik Konseyi üyelerinden Fransa, Rusya ve Çin veto etmiştir.

Türkiye'nin BM'ye bağlı olarak asker gönderdiği ül­keler:

 • Somali
 • Kosova
 • Lübnan
 • Bosna-Hersek

Temel Organlar:

 • Genel Kurul: BM'nin en üst organıdır. Bütün üye ülkeler burada temsil edilmektedir.
 • Güvenlik Konseyi: Veto hakkına sahip 5 daimi üye ülkenin (Fransa, İngiltere, Rusya, Çin, ABD) yer aldığı 15 üyeden oluşan Güvenlik Konseyi, savaş bölgelerinde gözlemci ve asker bulundurarak barışın sağlanması için çaba gösterir. Daimi üyeler dışındaki 10 üye ülke, iki yıl için Genel Kurul tarafından seçilir.
 • Vesayet Konseyi: Birçoğu Afrika'da bulunan ve kendilerini yönetmek için yeterli güce sahip olmayan devletleri kendi kendilerine yetebilecek bağımsız bir hayata hazır­lamak için çalışır.
 • Genel Sekreterlik: BM teşkilatının yönetim organıdır. Genel sekreter, Genel Kurul tarafından Güvenlik Konseyi'nin önerisi ile beş yıllığına atanır. 2007 yılında BM genel sekreteri Kofi Annan'ın görev süresi dolmuştur. Yeni BM Genel Sekreteri Güney Koreli Ban Ki-Moon'un görev süresi 2012 yılında dolacaktır.
 • Uluslararası Adalet Divanı: Lahey Adalet Divanı olarak da bilinen Uluslararası Adalet Divanı, BM'nin en yüksek yargı organıdır. Görev süreleri 9 yıl olan 15 yargıçtan oluşur.
 • Ekonomik ve Sosyal Konsey: Savaşa neden olabilecek ekonomik ve sosyal sorunları çözmek amacıyla kurulmuştur.

Bağlı Kuruluşlar:

 • UNESCO
 • UNICEF
 • NAEA
 • WHO
 • MLO
 • WB
 • IMF
 • WTO
 • UNCTAD
 • HABİTAT
 • UNDP
 • UNDCP
 • UNFPA
 • UNEP
 • UNHCR
 • UNRWA
 • WFP
 • FAO
 • UNIDO

Birleşmiş Milletlerin en göz önündeki mercisi Genel Sekreterliktir. Birleşmiş milletler genel Sekreteri 1 Ocak 2007'den itibaren Ban Ki-moon'dur.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Bu kategoriden diğerleri:

YUKARI