Asya Hun Devleti

7334
Göçlerden sonra Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletidir. Orhun ve Selenga ırmakları…

Türkiye'de Enerji Kaynakları

3120
Taşkömürü ve çıkarıldığı yerler Linyit ve çıkarıldığı yerler Petrol ve çıkarıldığı yerler…

Yerleşmeyi Etkileyen Faktörler

5268
Türkiye'de yerleşme üzerinde etkili olan faktörler Türkiye'de yerleşme şekilleri Kırsal…

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi

8906
OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞUNDA GENEL DURUM XIII. yüzyılda Anadolu'da; Anadolu Selçuklu…

  • Rekabet Kurumu; mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bo­zucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları denetlemek, piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için ge­rekli düzenlemeleri yaparak rekabeti korumak ama­cıyla kurulmuştur.
  • 1997'de faaliyete başlayan kurumun temel karar organı Rekabet Kurulu'dur.
  • Rekabet Kurulu'nun toplam üye sayısı 11'dir.
  • Üye­lerin görev süreleri 6 yıldır ve üçte biri 2 yılda bir yenilenir.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI