Hakkın Tanımı ve Türleri

8345
Hak, "Hukuk tarafından tanınan ve korunmasını isteme hususunda ferdin yetkili sayıldığı…

Yönetmelik ve Özellikleri

11597
Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri ta­rafından çıkarılır. Yönetmelikle suç…

Yargıtay ve Görevleri

11417
Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine…

Osmanlı Devleti'nde Toprak…

14515
Osmanlılarda toprakların büyük bir bölümünün mülkiyeti devlete aitti. "Saban giren yer…


Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)

  • TMSF, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla; mevduatın ve katılım fonlarının sigorta edilmesi, fonların yönetilmesi, mali yapıların güçlendirilmesi, devri, satışı, birleştirilmesi, tasfiyesi, fon alacaklarının takibi ve tahsili, fon kaynaklarının idaresi için kurulmuştur.
  • Denetlemeler sonucu; BDDK tarafından Fon'a devredilen kredi kuruluşlarının devir, satış birleştirilmesini gerçekleştirmek ve faaliyet izni kaldırılan bankaların iflas ve tasfiye işlemlerini yapmak görevleri arasındadır.
  • Kurulduğu yıllarda TCMB tarafından idare edilen fon daha sonra BDDK denetimine geçmiş 2000 yılında faaliyete başlamıştır. 2003 yılında Fon'un karar organı kurulmuş, temsil ve yönetimi Fon Kurulu'na bırakılmıştır.
  • Fon kurulu, 7 üyeden oluşur.

Not: Kapanan bankalardaki hesapları inceleyen ve vatandaşlara mevduatlarını geri ödeyen kurum TMSF'dir.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI