Sözcükte Anlam Testi - 1

3568
Sözcükte Anlam Testi - 1'i aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...

Sözcükte Anlam

3137
Dilimiz, sözcüklere yükledikleri anlamlar bakımından oldukça güçlü ve zengin bir dildir.…

Türkiye'de Yetişen Tarım…

6033
Tahıllar (buğday, arpa, mısır, pirinç, çavdar, yulaf...) Baklagiller (mercimek, nohut,…

Merkez Bankası

5086
1930 yılında kurulmuştur. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı; hükümet ile banka ilişkisinin…


Uluslararası Para Fonu (IMF)

  • 1944'te kurulan bu örgüte Türkiye 1947'de üye olmuştur.
  • 184 üyesi vardır.
  • Uluslararası ödemelerini yapmakta güçlük çeken ülkelere kredi verir. Bu sayede uluslararası para işlerini düzenler, iyileştirmeye çalışır.
  • Merkezi Washington, ABD'dir.
  • IMF ile görüşmeleri kurumlar düzeyinde Hazine Müsteşarlığı, bakanlık düzeyinde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı yapar.
  • IMF'nin temel amacı, uluslararası parasal iş birliği ve kur istikrarını sağlayarak üye ülkelerin ödemelerinde karşılaştıkları sorunların aşılmasını kolaylaştırmaya çalışmaktır. Ekonomik büyümeyle yüksek istihdamın oluşmasını teşvik eder.
  • IMF'de ağırlıklı oy sistemi uygulanmaktadır. Yani her ülke bir oy hakkına sahip değildir. Oy güçleri ise IMF'deki kotalara göre belirlenmektedir. Kota, IMF'ye üye olacak ülkenin ekonomisinin diğer ülkelerle karşılaştırılmasıyla ortaya çıkmaktadır.

IMF ile İlgili Terimler

Niyet Mektubu: Niyet mektupları anlaşma metni ya da yaptırımlar içeren sözleşmeler olmayıp ülkeleri hukuki yükümlülük altında bırakmamaktadır. Hükümetlerin izle­yeceği politikaları genelde bir bakan ve Merkez Bankası Başkanı aracılığıyla IMF İcra Direktörleri Kurulu'na iletilen metinlere niyet mektupları denir.

Not: Niyet mektubunda Türkiye adına ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı ve TC Merkez Bankası Başkanı'nın imzası bulunur.

IMF'nin Kredi İmkânları

Stand-by Düzenlemeleri: IMF kredi politikalarının çekirdeği olup en sık kullanılan fonlardan biridir. 1-3 yıllık süre zarfında ülkelerin kotası ölçeğinde belli bir miktara kadar kaynak kullanabilme güvencesi sağlar. Bu sayede üye ülkenin kısa vadeli ödemeler dengesi sorunlarının aşılmasını amaçlar (Türkiye ile IMF arasındaki ilk Stand-by Antlaşması 1961'de imzalanmıştır),

Not: IMF ve Dünya Bankası'na Bretton Woods ikizleri de denir.

Fakirliği Azaltma ve Büyüme İmkânı: Milli gelir düzeyi oldukça düşük olan ve köklü ödemeler dengesi sorunları olan üye ülkelere yardım için koşullu finansman imkânıdır.

Ek Rezerve İmkânı: İç ve dış piyasalardaki ani ve yıkıcı güven kaybından kaynaklanan istisnai ödemeler dengesi sorunları olan ve ciddi sermaye çıkışları yaşayan ülkelere kısa vadeli ek finansman sağlar.

Acil Destek: Tahmin edilemeyen ani doğal afetler nedeniyle ödeme sorunları yaşayan üye ülkelere hızlı şekilde yardım etmeyi amaçlamaktadır.

Not: 1999 yılı Ağustos ayında yaşanan İzmit depremi sonrası acil destek kredi imkânından yararlanılmıştır.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Benzer Öğeler (etikete göre)

YUKARI