Karadeniz Bölgesi Konu…

4511
Karadeniz Bölgesi'nin genel özellikleri Karadeniz Bölgesi'nin yeryüzü şekilleri Karadeniz…

1982 Anayasası'nda Yapılan…

61220
1987 Yılı Değişiklikleri Oy verme yaşı 21'den 20'ye indirildi. TBMM üye sayısı 400'den…

Anlatım Biçimleri

5128
Çeşitli amaçlara yönelik olarak gerçekleştirilen anlatımın etkileyici olması için bazı…

Seçimler

9932
18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.…


Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)

  • RTÜK; yurt içinde yapılacak radyo ve televizyon yayınları için milli siyasete uygun ilkelerin tespit edilmesi, kanunda belirtilen görev ve esasların uygulanması; gözetim, denetim ve değerlendirilmesinin yapılması amacıyla kurulmuştur.
  • Görevleri; ulusal ve bölgesel frekans planlamalarını yaptırmak, kuruluşlara yayın izni ve lisans vermek, yönetmelikler hazırlamak, verici tesisleri kurmak, işletme izni vermek ve denetlemek, radyo ve televizyon yayınları izleme sistemleri kurarak yayınların uluslararası antlaşmalara uygunluğunu denetlemek, izin şartlarını ihlal eden kuruluşları uyarmak, ihlalin tekrarı halinde geçici durdurma yapmak ya da izni iptal etmektir.
  • 1983 yılında Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu olarak kurulmuş olup; 1994 yılında yetki ve sorumlulukları genişletilerek özerk ve tarafsız bir kamu tüzel kişiliği olmuştur.
  • Üst Kurul; TBMM'ce seçilen 9 üyeden oluşur. Görev süreleri 6 yıldır ve üçte biri 2 yılda bir yenilenir.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI