20. Yüzyılda Osmanlı Devleti…

75055
II. MEŞRUTİYET 1908 Padişah: II. Abdülhamit Etkin grup: İttihat ve Terakki Cemiyeti…

KPSS Coğrafya Testi (21 Soru)

3758
1. Yaz mevsiminde mutlak nemleri eşit olan aşağıdaki kentlerden hangisinde bağıl nemin en…

Kanun Hükmünde Kararnameler

24964
Olağan Kanun Hükmünde Kararname Bakanlar Kurulu tarafın­dan çıkarılır. Bakanlar Kurulu…

Hukukun Temel Kavramları…

85412
Alacaklı: Bir borç ilişkisinde karşı tarafı, bir şeyi yapmaya, vermeye ya da bir şeyi…


Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)

  • RTÜK; yurt içinde yapılacak radyo ve televizyon yayınları için milli siyasete uygun ilkelerin tespit edilmesi, kanunda belirtilen görev ve esasların uygulanması; gözetim, denetim ve değerlendirilmesinin yapılması amacıyla kurulmuştur.
  • Görevleri; ulusal ve bölgesel frekans planlamalarını yaptırmak, kuruluşlara yayın izni ve lisans vermek, yönetmelikler hazırlamak, verici tesisleri kurmak, işletme izni vermek ve denetlemek, radyo ve televizyon yayınları izleme sistemleri kurarak yayınların uluslararası antlaşmalara uygunluğunu denetlemek, izin şartlarını ihlal eden kuruluşları uyarmak, ihlalin tekrarı halinde geçici durdurma yapmak ya da izni iptal etmektir.
  • 1983 yılında Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu olarak kurulmuş olup; 1994 yılında yetki ve sorumlulukları genişletilerek özerk ve tarafsız bir kamu tüzel kişiliği olmuştur.
  • Üst Kurul; TBMM'ce seçilen 9 üyeden oluşur. Görev süreleri 6 yıldır ve üçte biri 2 yılda bir yenilenir.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI