1921 Anayasası

3898
Hükümet Sistemi: Meclis Hükümeti (Yasama ve yürütme organları, yasamada toplanır). 1909…

Türkiye'nin Dağları

2912
Kıvrılma ile Oluşmuş Dağlar: Karadeniz sıradağları, Toros sıradağları ile Doğu Anadolu…

Balkan Savaşları

3528
I. Balkan Savaşı ve nedenleri Londra Barış Antlaşması ve maddeleri I. Balkan Savaşı'nın…

Avrupa Hun Devleti

2998
Kurucusu Balamir’dir. Macaristan civarında kurulmuşlardır. En parlak dönemlerini Attilla…


Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)

  • RTÜK; yurt içinde yapılacak radyo ve televizyon yayınları için milli siyasete uygun ilkelerin tespit edilmesi, kanunda belirtilen görev ve esasların uygulanması; gözetim, denetim ve değerlendirilmesinin yapılması amacıyla kurulmuştur.
  • Görevleri; ulusal ve bölgesel frekans planlamalarını yaptırmak, kuruluşlara yayın izni ve lisans vermek, yönetmelikler hazırlamak, verici tesisleri kurmak, işletme izni vermek ve denetlemek, radyo ve televizyon yayınları izleme sistemleri kurarak yayınların uluslararası antlaşmalara uygunluğunu denetlemek, izin şartlarını ihlal eden kuruluşları uyarmak, ihlalin tekrarı halinde geçici durdurma yapmak ya da izni iptal etmektir.
  • 1983 yılında Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu olarak kurulmuş olup; 1994 yılında yetki ve sorumlulukları genişletilerek özerk ve tarafsız bir kamu tüzel kişiliği olmuştur.
  • Üst Kurul; TBMM'ce seçilen 9 üyeden oluşur. Görev süreleri 6 yıldır ve üçte biri 2 yılda bir yenilenir.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI