20. Yüzyıl Osmanlı Tarihi…

6831
Trablusgarp Savaşı'nın başlamasında İtalya'nın sömürgeci politikası etkili olmuştur.…

Türk Anayasa Tarihi Testi - 2

115615
Türk Anayasa Tarihi Testi - 2'yi aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...

Sözcükte Anlam

2963
Dilimiz, sözcüklere yükledikleri anlamlar bakımından oldukça güçlü ve zengin bir dildir.…

Anlam İlişkilerine Göre…

4249
1. Yakın Anlamlı Cümleler Söyleyişleri farklı, söylenmek istenenin aynı olduğu cümleler…


Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)

  • RTÜK; yurt içinde yapılacak radyo ve televizyon yayınları için milli siyasete uygun ilkelerin tespit edilmesi, kanunda belirtilen görev ve esasların uygulanması; gözetim, denetim ve değerlendirilmesinin yapılması amacıyla kurulmuştur.
  • Görevleri; ulusal ve bölgesel frekans planlamalarını yaptırmak, kuruluşlara yayın izni ve lisans vermek, yönetmelikler hazırlamak, verici tesisleri kurmak, işletme izni vermek ve denetlemek, radyo ve televizyon yayınları izleme sistemleri kurarak yayınların uluslararası antlaşmalara uygunluğunu denetlemek, izin şartlarını ihlal eden kuruluşları uyarmak, ihlalin tekrarı halinde geçici durdurma yapmak ya da izni iptal etmektir.
  • 1983 yılında Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu olarak kurulmuş olup; 1994 yılında yetki ve sorumlulukları genişletilerek özerk ve tarafsız bir kamu tüzel kişiliği olmuştur.
  • Üst Kurul; TBMM'ce seçilen 9 üyeden oluşur. Görev süreleri 6 yıldır ve üçte biri 2 yılda bir yenilenir.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI