Kişi Kavramı

5663
GERÇEK KİŞİLER Günümüzün modern hukuk düzenleri cinsiyet, ırk, din, dil, vs. gibi farklar…

Cumhurbaşkanı ve Görevleri

4070
Cumhurbaşkanının nitelikleri ve tarafsızlığı Cumhurbaşkanının seçimi Cumhurbaşkanının…

Madenlerimiz ve…

3980
Demir: Divriği (Sivas), Hekimhan - Hasan Çelebi (Malatya), Simav (Kütahya), Eymir…

Türkiye'nin Jeolojik Yapı…

8461
Büyük kısmı III. ve IV. jeolojik zamanlarda oluşmuş genç arazi yapısına sahiptir. Alp…

 • 5 Mayıs 1949'da 10 ülke (Belçika, Danimarka, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, İsveç ve İngiltere) merkezi Strazburg olmak üzere Avrupa Konseyi'ni kuran antlaşmayı imzalamışlardır.
 • Avrupa çapında başta hukuk ve insan haklarının korunması, eğitim, kültür alanlarında anlaşmalar kabul eden, hükümetler arası bir kuruluştur. Avrupa Birliği'nden farklı bir örgütlenmedir.
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa Konseyi'ne bağlıdır.
 • Avrupa Konseyi'ne Belarus, Kazakistan, Kosova ve Vatikan hariç tüm Avrupa ülkeleri üyedir.
 • Şu an Avrupa Konseyi'nde 47 üye ülke bulunmaktadır.
 • Türkiye, anlaşmayı 1949 yılında imzalamıştır.
 • Konsey'in resmi dilleri, İngilizce ve Fransızca'dır.
 • Konsey'in çalışma alanları insan hakları, medya, hukuki işbirliği, sosyal dayanışma, sağlık, eğitim, kültür, spor, gençlik, yerel demokrasiler, sınır ötesi işbirliği, çevre ve bölgesel planlamadır.

Avrupa Konseyi'nin yapılanması:

 • Bakanlar Komitesi: Konseyin karar organıdır. Üye devletlerin Dışişleri Bakanlarından veya daimi temsilcilerinden oluşur.
 • Parlamenterler Asamblesi: Konseyin tartışma forumunu ve itici gücünü oluşturur. Ulusal parlamentolardaki başlıca siyasi akımları temsil eden delegasyonlar (yaklaşık 600 üye) kamusal sorunları ve uluslararası politikaları tartışır.
 • Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (AYBYK): Konseyin danışma organıdır. Bütün üye devletlerin temsilcilerinden oluşmaktadır. Biri yerel yönetimleri, diğeri de bölgesel yönetimleri temsil eden iki meclise bölünmüştür. Amacı, taban düzeyinde, özellikle Doğu Avrupa'daki yeni demokrasilerde demokratik yapıları güçlendirmektir.
 • Sekreterlik: Bu kuruluşlara hizmet veren 1300 Avrupalı memurdan oluşmaktadır.

Not: Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ile herhangi bir organik bağı bulunmayan, ayrı bir uluslararası teşkilattır. Ancak, günümüzde Avrupa Birliği'nin Avrupa Konseyi'ne ait bayrağı kullanıyor olmasının yanı sıra, Avrupa Konseyi ile AB'nin yakın iş birliği söz konusudur.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI