Devlet, Hükümet ve Demokrasi…

2880
Devlet, Hükümet ve Demokrasi Kavramları Testi - 1'i aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...

1982 Anayasası'nda Yapılan…

65443
1987 Yılı Değişiklikleri Oy verme yaşı 21'den 20'ye indirildi. TBMM üye sayısı 400'den…

KPSS İnkılap Tarihi Testi - 2

2818
KPSS İnkılap Tarihi Testi - 2'yi aşağıdaki ekten indirebilirsiniz.

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi

8717
OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞUNDA GENEL DURUM XIII. yüzyılda Anadolu'da; Anadolu Selçuklu…


Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

 • AİHS, Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin yasal yetkisi altında bulunanların belirli insan hakları ve temel özgürlüklerini güvence altına alan uluslararası bir antlaşmadır.
 • 4 Kasım 1950 yılında Roma'da imzalanmış ve 1953 yılında yürürlüğe girmiştir.
 • Türkiye, 18 Mayıs 1954'te sözleşmeyi onaylamış, 28 Ocak 1987'de bireysel başvuru hakkını tanımıştır. Mahkemenin zorunlu yargı yetkisini ise 28 Ocak 1990'da kabul etmiştir.

Sözleşme ve sözleşmeye ek protokollerin güvence altına aldığı haklar:

 • Bireyin yaşama, özgürlük ve güvenlik hakkı
 • Hukuk ve ceza işlerinde adil yargı hakkı
 • Seçme ve seçilme hakkı
 • Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü
 • Medya dâhil ifade özgürlüğü hakkı
 • Mülkiyet hakkı

Yasaklar:

 • İşkence ve insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ve ceza
 • Ölüm cezası
 • Sözleşme'nin güvence altına aldığı hak ve özgürlüklerin kullanımında ayırımcılık yapılması
 • Devletin kendi vatandaşını sınır dışı etmesini veya ülkeye girişinin engellemesi
 • Yabancıların toplu halde sınır dışı edilmesi

Sözleşme ile güvence altına alınan hakların uygulanmasını denetleyecek iki ayrı bağımsız organ kurulmuştur: Avrupa İnsan Hakları Komisyonu (1954) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi( 1959).

Büyüyen yeni Avrupa'nın karşılaştığı sorunlara çözüm bulabilmek için, 1959 Viyana Zirvesi'nde iki aşamalı eski sistemin yerine yeni bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kurulması kararlaştırılmıştır. Yeni Mahkeme, Avrupa Konseyi'nin bir organı olarak, 1 Kasım 1998'de Strazburg'da kurulmuştur.

Not: İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından hazırlanmıştır. 10 Aralık 1948'de Paris'te kabul edilmiştir. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI