İdari Yapılanma

62676
A- MERKEZDEN İDARE 1) Başkent Teşkilatı Cumhurbaşkanı* Devlet Denetleme Kurulu *…

Osmanlı Devleti'nde Eğitim ve…

64942
BATI TARZINDA AÇILAN OKULLAR 18. yy.'dan itibaren batılı tarzda eğitim veren askeri ve…

2015 Güncel Bilgiler Testi

2882
2015 Güncel Bilgiler Testini indirmek için tıklayınız...

Anadolu'ya İlk Türk Akınları…

25099
ANADOLU'YA İLK TÜRK AKINLARI Türk tarihinde Anadolu'ya yönelik ilk akınlar 4. yy.da…


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

  • AİHM, Avrupa Konseyi'nin bir organı olarak, 1 Kasım 1998'de Strazburg'da kurulmuştur. Uluslararası bir mahkemedir.
  • Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokolleriyle güvence altına alınmış olan temel hakların çiğnenmesi durumunda bireylerin, birey gruplarının, tüzel kişiliklerin ve diğer devletlerin, belirli usuli kurallar dâhilinde başvurabileceği bir yargı merciidir.
  • Avrupa Konseyi'ne üye olan Türkiye dâhil 47 Avrupa devleti, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisini tanımaktadır.
  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurabilmek için bazı hususların mutlaka yerine getirilmesi lazımdır. Bunların en önemlileri:
  • İç hukuk yollarının tüketilmesidir. Bundan amaç şikâyet olunan husus hakkında ilgili mahkemeye başvurmuş olmak ve temyiz süresinin tamamlanmış olmasıdır.
  • Konu hakkındaki dilekçe Türkçe olarak da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gönderilebilir. Ancak bu dilekçenin bir hukukçu tarafından yazılması tercih edilmelidir.
  • İnsan Hakları ihlalinin, mutlaka Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde belirtilen bireysel hak ve özgürlüklerden birinin veya birkaçının ihlali olması gerekir.
  • AİHM'ye insan haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle kişiler devlete karşı dava açarlar. Çünkü insan hakları devlet tarafından güvence altındadır ve korunmalıdır.

Not: AİHM merkezi de Strazburg'dadır. AİHM kararları bağlayıcı olmasına rağmen cebri icrası mümkün değildir.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI