Osmanlı Devleti Kültür ve…

9361
Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyet Testlerini indirmek için tıklayınız...

Demokrasi Kavramı

17784
Demokrasi; halkın doğrudan ya da temsilcileri aracılığıyla kendi kendini yönetmesidir. a)…

Kişi Kavramı

4946
GERÇEK KİŞİLER Günümüzün modern hukuk düzenleri cinsiyet, ırk, din, dil, vs. gibi farklar…

Göktürk Devleti

3327
Orta Asya’da kurulan ikinci büyük Türk devletidir. Türk adını siyasi anlamda bir devlet…


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

  • AİHM, Avrupa Konseyi'nin bir organı olarak, 1 Kasım 1998'de Strazburg'da kurulmuştur. Uluslararası bir mahkemedir.
  • Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokolleriyle güvence altına alınmış olan temel hakların çiğnenmesi durumunda bireylerin, birey gruplarının, tüzel kişiliklerin ve diğer devletlerin, belirli usuli kurallar dâhilinde başvurabileceği bir yargı merciidir.
  • Avrupa Konseyi'ne üye olan Türkiye dâhil 47 Avrupa devleti, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisini tanımaktadır.
  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurabilmek için bazı hususların mutlaka yerine getirilmesi lazımdır. Bunların en önemlileri:
  • İç hukuk yollarının tüketilmesidir. Bundan amaç şikâyet olunan husus hakkında ilgili mahkemeye başvurmuş olmak ve temyiz süresinin tamamlanmış olmasıdır.
  • Konu hakkındaki dilekçe Türkçe olarak da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gönderilebilir. Ancak bu dilekçenin bir hukukçu tarafından yazılması tercih edilmelidir.
  • İnsan Hakları ihlalinin, mutlaka Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde belirtilen bireysel hak ve özgürlüklerden birinin veya birkaçının ihlali olması gerekir.
  • AİHM'ye insan haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle kişiler devlete karşı dava açarlar. Çünkü insan hakları devlet tarafından güvence altındadır ve korunmalıdır.

Not: AİHM merkezi de Strazburg'dadır. AİHM kararları bağlayıcı olmasına rağmen cebri icrası mümkün değildir.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI