Devlet, Hükümet ve Demokrasi…

2717
Devlet, Hükümet ve Demokrasi Kavramları Testi - 1'i aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...

KPSS Tarih Önemli…

4261
Türkleri Orta Asya'da ilk kez bir çatı altında toplayan devlet Asya Hun Devleti'dir. Hun…

Türkiye'nin Matematik…

3971
Enlemin Etkileri 1. Orta Kuşakta yer alır. Bu nedenle; Dört mevsim belirgin olarak…

Tasarruf Mevduatı Sigorta…

13786
TMSF, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla; mevduatın ve katılım…

  • Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.
  • Yargıtay üyeleri, birinci sınıfa ayrılmış adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ile gizli oyla seçilir.
  • Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri ve daire başkanları kendi üyeleri arasından Yargıtay Genel Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla dört yıl için seçilirler; süresi bitenler yeniden seçilebilirler.
  • Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı vekili, Yargıtay Genel Kurulu'nun kendi üyeleri arasından gizli oyla belirleyeceği beşer aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 4 yıl için seçilirler. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler.
  • Yargıtay'ın kuruluşu, işleyişi, başkan, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı vekilinin nitelikleri ve seçim usulleri, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI