İslamiyet Etkisindeki İlk…

4041
İslamiyet etkisindeki ilk Türk devletleri konu anlatımı ve 54 soruluk konu testini…

Hukuka Giriş

6143
SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR Toplumsal yaşamın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi…

Karadeniz Bölgesi Konu…

4151
Karadeniz Bölgesi'nin genel özellikleri Karadeniz Bölgesi'nin yeryüzü şekilleri Karadeniz…

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

4127
SPK'nın temel görevi; sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını…


Hukuksal İşlemlerin Türleri

  • Tek Taraflı ve Çok Taraflı İşlemler: Bir tek kişinin beyanı ile gerçekleşebilen hukuksal işlemlere tek taraflı (vasiyetname, mirasın reddi, sözleşmenin feshi), birden çok kişinin irade beyanı ile gerçekleşebilen hukuksal işlemlere çok taraflı hukuksal işlem denir (sözleşmeler ve kararlar gibi).
  • Sağlararası ve Ölüme Bağlı İşlemler: Alım satım, kira / vasiyetname, miras sözleşmesi.
  • İvazlı (Karşılıklı) ve İvazsız (Karşılıksız) İşlemler: Bir hukuki işlem karşısında bir kimse elde ettiği yararlara karşılık bir sorumluluk altına giriyorsa ivazlı (karşılıklı) işlem var demektir.
  • Tasarruf ve Taahhüt İşlemleri: Var olan bir hakkı aktarma, değiştirme ve kaldırma gibi netice doğuran işlemlere tasarruf işlemleri denir. Hakkın aktarılması, değiştirilmesi veya kaldırılması hususunda borç doğuran işlemlere taahhüt işlemleri denir.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Benzer Öğeler (etikete göre)

YUKARI