Tasarruf Mevduatı Sigorta…

14602
TMSF, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla; mevduatın ve katılım…

Türkiye'nin Bitki Örtüsü

3861
Ülkemizdeki ormanların bölgelere göre dağılışı Karadeniz Bölgesi ormanları Batı Anadolu…

KPSS Tarih Tarama Testi - 4

131561
KPSS Tarih Tarama Testi - 4'ü indirmek için tıklayınız...

Osmanlı Devleti Kültür ve…

10007
Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyet Testlerini indirmek için tıklayınız...


Hukuksal İşlemlerin Türleri

  • Tek Taraflı ve Çok Taraflı İşlemler: Bir tek kişinin beyanı ile gerçekleşebilen hukuksal işlemlere tek taraflı (vasiyetname, mirasın reddi, sözleşmenin feshi), birden çok kişinin irade beyanı ile gerçekleşebilen hukuksal işlemlere çok taraflı hukuksal işlem denir (sözleşmeler ve kararlar gibi).
  • Sağlararası ve Ölüme Bağlı İşlemler: Alım satım, kira / vasiyetname, miras sözleşmesi.
  • İvazlı (Karşılıklı) ve İvazsız (Karşılıksız) İşlemler: Bir hukuki işlem karşısında bir kimse elde ettiği yararlara karşılık bir sorumluluk altına giriyorsa ivazlı (karşılıklı) işlem var demektir.
  • Tasarruf ve Taahhüt İşlemleri: Var olan bir hakkı aktarma, değiştirme ve kaldırma gibi netice doğuran işlemlere tasarruf işlemleri denir. Hakkın aktarılması, değiştirilmesi veya kaldırılması hususunda borç doğuran işlemlere taahhüt işlemleri denir.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Benzer Öğeler (etikete göre)

YUKARI