İslamiyet Öncesi Türk Tarihi…

22532
Orta Asya göçleri ile Türkler dünyanın çeşitli yerlerine yayılmışlardır. Bu yüzden Türk…

Bazı Önemli Projeler

7342
Nabucco Projesi: Türkiye'den başlayacak olan 3,300km'lik bir boru hattının inşasına…

Valinin Yetki ve Görevleri

48828
İl idaresinin başı ve yürütme organıdır. İli yetki ge­nişliği ilkesine göre yönetir. Adli…

Yargıtay ve Görevleri

13519
Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine…


Hukuksal İşlemlerin Türleri

  • Tek Taraflı ve Çok Taraflı İşlemler: Bir tek kişinin beyanı ile gerçekleşebilen hukuksal işlemlere tek taraflı (vasiyetname, mirasın reddi, sözleşmenin feshi), birden çok kişinin irade beyanı ile gerçekleşebilen hukuksal işlemlere çok taraflı hukuksal işlem denir (sözleşmeler ve kararlar gibi).
  • Sağlararası ve Ölüme Bağlı İşlemler: Alım satım, kira / vasiyetname, miras sözleşmesi.
  • İvazlı (Karşılıklı) ve İvazsız (Karşılıksız) İşlemler: Bir hukuki işlem karşısında bir kimse elde ettiği yararlara karşılık bir sorumluluk altına giriyorsa ivazlı (karşılıklı) işlem var demektir.
  • Tasarruf ve Taahhüt İşlemleri: Var olan bir hakkı aktarma, değiştirme ve kaldırma gibi netice doğuran işlemlere tasarruf işlemleri denir. Hakkın aktarılması, değiştirilmesi veya kaldırılması hususunda borç doğuran işlemlere taahhüt işlemleri denir.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Benzer Öğeler (etikete göre)

YUKARI