1924 Anayasası

3836
Hükümet Sistemi: Karma Hükümet Sistemi (Yasama ve yürütme organları yasamada toplanır).…

Türkiye'deki İklim Tipleri

2214
Karadeniz iklimi ve özellikleri Akdeniz iklimi ve özellikleri Karasal iklim ve özellikleri

Osmanlı İmparatorluğu Devlet…

2788
OSMANLILARDA DEVLET ANLAYIŞI Osmanlı Devleti'nin altı yüz yıldan fazla bir süre…

Cumhurbaşkanı ve Görevleri

3446
Cumhurbaşkanının nitelikleri ve tarafsızlığı Cumhurbaşkanının seçimi Cumhurbaşkanının…


Hukuksal İşlemlerin Türleri

  • Tek Taraflı ve Çok Taraflı İşlemler: Bir tek kişinin beyanı ile gerçekleşebilen hukuksal işlemlere tek taraflı (vasiyetname, mirasın reddi, sözleşmenin feshi), birden çok kişinin irade beyanı ile gerçekleşebilen hukuksal işlemlere çok taraflı hukuksal işlem denir (sözleşmeler ve kararlar gibi).
  • Sağlararası ve Ölüme Bağlı İşlemler: Alım satım, kira / vasiyetname, miras sözleşmesi.
  • İvazlı (Karşılıklı) ve İvazsız (Karşılıksız) İşlemler: Bir hukuki işlem karşısında bir kimse elde ettiği yararlara karşılık bir sorumluluk altına giriyorsa ivazlı (karşılıklı) işlem var demektir.
  • Tasarruf ve Taahhüt İşlemleri: Var olan bir hakkı aktarma, değiştirme ve kaldırma gibi netice doğuran işlemlere tasarruf işlemleri denir. Hakkın aktarılması, değiştirilmesi veya kaldırılması hususunda borç doğuran işlemlere taahhüt işlemleri denir.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Benzer Öğeler (etikete göre)

YUKARI