Devlet, Hükümet ve Demokrasi…

2717
Devlet, Hükümet ve Demokrasi Kavramları Testi - 1'i aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...

KPSS İnkılap Tarihi Testi - 2

2713
KPSS İnkılap Tarihi Testi - 2'yi aşağıdaki ekten indirebilirsiniz.

2014 Siyasi Alanda Güncel…

9761
Anıtkabir komutanlığı tarafından 23 Nisan için hazırlanan Atatürk ve Çocuk adlı kitapta…

Osmanlı İmparatorluğu Devlet…

2873
OSMANLILARDA DEVLET ANLAYIŞI Osmanlı Devleti'nin altı yüz yıldan fazla bir süre…


Hukuksal İşlemlerin Türleri

  • Tek Taraflı ve Çok Taraflı İşlemler: Bir tek kişinin beyanı ile gerçekleşebilen hukuksal işlemlere tek taraflı (vasiyetname, mirasın reddi, sözleşmenin feshi), birden çok kişinin irade beyanı ile gerçekleşebilen hukuksal işlemlere çok taraflı hukuksal işlem denir (sözleşmeler ve kararlar gibi).
  • Sağlararası ve Ölüme Bağlı İşlemler: Alım satım, kira / vasiyetname, miras sözleşmesi.
  • İvazlı (Karşılıklı) ve İvazsız (Karşılıksız) İşlemler: Bir hukuki işlem karşısında bir kimse elde ettiği yararlara karşılık bir sorumluluk altına giriyorsa ivazlı (karşılıklı) işlem var demektir.
  • Tasarruf ve Taahhüt İşlemleri: Var olan bir hakkı aktarma, değiştirme ve kaldırma gibi netice doğuran işlemlere tasarruf işlemleri denir. Hakkın aktarılması, değiştirilmesi veya kaldırılması hususunda borç doğuran işlemlere taahhüt işlemleri denir.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Benzer Öğeler (etikete göre)

YUKARI