Doğu Anadolu Bölgesi Özet

28412
Doğu Anadolu Bölgesi'nin yerşekilleri Doğu Anadolu Bölgesi'nde iklim ve bitki örtüsü Doğu…

Türkiye'nin Jeolojik Yapı…

8044
Büyük kısmı III. ve IV. jeolojik zamanlarda oluşmuş genç arazi yapısına sahiptir. Alp…

99 Soruda Türkiye'nin…

3019
"99 Soruda Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası" testini aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...…

Türkiye'nin Bitki Örtüsü

3797
Ülkemizdeki ormanların bölgelere göre dağılışı Karadeniz Bölgesi ormanları Batı Anadolu…


Hakkın Tanımı ve Türleri

Hak, "Hukuk tarafından tanınan ve korunmasını isteme hususunda ferdin yetkili sayıldığı menfaattir".

KAMU HAKLARI


Kamu hakları, kişiler ile devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarından, yani kamu hukukundan doğan haklardır. Diğer bir deyişle kamu hakları vatandaşların devlete karşı sahip bulundukları haklardır. Bu haklara örnek olarak seçme hakkı, seçilme hakkı, memur olma hakkı, vatandaşlık hakkı gibi haklar ile özgürlükleri gösterebiliriz.

A. Kamu Haklarının Türleri


1. Kişisel Haklar: Kişisel hak ve özgürlükler, kişinin maddi ve manevi tüm varlığı ile ilgili bulunan ve bu varlığın serbestçe geliştirilmesi amacına yönelik olan hak ve özgürlüklerdir.

2. Sosyal ve Ekonomik Haklar: Sosyal ve ekonomik hak ve özgürlükler, kişinin sosyal ve ekonomik faaliyetleriyle ilgili bulunan hak ve özgürlüklerdir.

3. Siyasal Haklar: Siyasal haklar herhangi bir biçimde devletin yönetimine ve siyasal kuruluşlarına katılmaya yönelik haklardır.

ÖZEL HAKLAR


Özel haklar, kişiler ile kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarından, yani özel hukuktan doğan haklardır.


B. Özel Hakkın Türleri

I. Mahiyetlerine Göre


a. Mutlak Haklar: Sahibine maddi ve maddi olmayan bütün mallar ile kişiler üzerinde en geniş yetkileri veren ve sahibi tarafından herkese karşı ileri sürülebilen haklardır. Herkes mutlak haklara uymakla yükümlüdür. Mutlak haklar ya mallar ya da kişiler üzerinde söz konusu olurlar.

b. Nisbi haklar: Sadece hukuki işlemin tarafları arasında ileri sürülebilen haklardır. Alacak hakkı gibi...

Konu anlatımını indirmek için tıklayınız...

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI