Devlet

3749
DEVLETİN UNSURLARI Ülke: Devlet ancak belirli, yerleşik bir toplulukta söz konusu olur.…

Türkiye'nin Bitki Örtüsü

3717
Ülkemizdeki ormanların bölgelere göre dağılışı Karadeniz Bölgesi ormanları Batı Anadolu…

Temel Hak ve Ödevler Testi - 1

4760
Temel Hak ve Ödevler Testi - 1'i aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...

1921 Anayasası

4927
Hükümet Sistemi: Meclis Hükümeti (Yasama ve yürütme organları, yasamada toplanır). 1909…
YUKARI