Türkiye'de Nüfusun Bölgelere…

10321
Türkiye'de nüfusun dağılışı Türkiye'de nüfus dağılışını etkileyen faktörler (doğal ve…

Türkiye Yerşekillerinin Genel…

19316
1. Yer şekilleri engebelidir (Özellikle Karadeniz Doğu Anadolu, Akdeniz). Bu nedenle;…

Cumhuriyet Dönemi Tarihi Özeti

26844
Türk devrimi saltanattan cumhuriyete, ümmetten ulusa, kulluktan vatandaşlığa, gelenekten…

Sosyal ve Ekonomik Haklar

8054
Ailenin korunması (41. madde) Eğitim ve öğrenim hakkı (42. madde) Kıyılardan yararlanma…
YUKARI