Hakların Kazanılması

10026
Aslen Kazanma Başkasına ait olmayan bir şey üzerinde bir kişinin hak elde etmesidir.…

20. Yüzyıl Osmanlı Tarihi…

7406
Trablusgarp Savaşı'nın başlamasında İtalya'nın sömürgeci politikası etkili olmuştur.…

Anlatım Biçimleri

8276
Çeşitli amaçlara yönelik olarak gerçekleştirilen anlatımın etkileyici olması için bazı…

Genel Kültür Testi (40 Soru)

114092
1. Gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelere kalkındırma amaçlı proje ve program…
YUKARI