Hükümet Kavramı

5060
Hükümet, devlet adına otoriteyi yürüten organdır. Hükümetin sahip olduğu yetki yürütme…

Islahat Fermanı

3651
Anayasal gelişimin üçüncü adımı olan Islahat Fer­manı, 1856 yılında Padişah Abdülmecid…

Birinci Dünya Savaşı

3037
I. Dünya Savaşı'nın nedenleri Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girmesi Osmanlı…

Kanun Hükmünde Kararnameler

23036
Olağan Kanun Hükmünde Kararname Bakanlar Kurulu tarafın­dan çıkarılır. Bakanlar Kurulu…
YUKARI