Marmara Bölgesi Özet

3472
Marmara Bölgesi'nin bölümleri Marmara Bölgesi'nin yerşekilleri Marmara Bölgesi'nde iklim…

Türkiye'de Enerji Kaynakları

3151
Taşkömürü ve çıkarıldığı yerler Linyit ve çıkarıldığı yerler Petrol ve çıkarıldığı yerler…

Karadeniz Bölgesi Özet

12905
Karadeniz Bölgesi'nin bölümleri Karadeniz Bölgesi'nin yerşekilleri Karadeniz Bölgesi'nde…

Ege Bölgesinin Özellikleri

4082
Kıta sahanlığının genişliği ve akarsuların bol alüvyon taşıması nedeniyle delta…
YUKARI