Sözcükler Arası Anlam…

3834
1. SOYUT - SOMUT ANLAM Somut: Beş duyu organımızdan herhangi biriyle algıladığımız…

1982 Anayasası

4987
1982 Anayasası ve genel esasları 1982 Anayasası'nın değiştirilemez maddeleri Devletin…

Yürütmenin Düzenleyici…

15240
Kanun hükmünde kararname Sıkıyönetim ve olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri…

Anlam İlişkilerine Göre…

4249
1. Yakın Anlamlı Cümleler Söyleyişleri farklı, söylenmek istenenin aynı olduğu cümleler…
YUKARI