Meşrutiyet Dönemi

2952
Meşrutiyet'in ilanı ve Kanun-i Esasi Kanunun-i Esasi'nin önemi ve getirdikleri Meşrutiyet…

Demokrasi Kavramı

17637
Demokrasi; halkın doğrudan ya da temsilcileri aracılığıyla kendi kendini yönetmesidir. a)…

Kurtuluş Savaşı Hazırlık…

26437
İzmir'in İşgali (15 Mayıs 1919) Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı (19 Mayıs 1919)(Samsun…

1924 Anayasası

3836
Hükümet Sistemi: Karma Hükümet Sistemi (Yasama ve yürütme organları yasamada toplanır).…
Dilimiz, sözcüklere yükledikleri anlamlar bakımından oldukça güçlü ve zengin bir dildir. Sözcükler dilin anlamlı en küçük parçalarıdır. Dilde sözcüklere değişik anlamlar yüklenerek farklı anlam ilişkileri oluşturulur. KPSS'de sözcükte anlam konusuyla ilgili genellikle sözcüğün cümle içinde kazandığı değişik anlamları bulmaya ve yorumlamaya yönelik sorular yer almaktadır. Bu sorularla sizlerin, cümle içindeki sözcüğü kavrayabilme yeteneğiniz ölçülür. Aynı zamanda dilimizdeki deyimlerin anlamlarını ve atasözlerini bilme gibi konular üzerinde durulur. Bu tür soruları doğru çözebilmek sözcüğün ya da söz grubunun cümledeki anlamını iyi kavramakla mümkündür. ANLAMLARI AÇISINDAN SÖZCÜKLER SÖZCÜKLERDE ÇOK ANLAMLILIK Her sözcüğün bir gerçek anlamı vardır. Bazı sözcükler cümle içinde bazen gerçek anlamına…
Sayfa 4 / 4
YUKARI