Sitemizde yer alan dosyaları indirmek için tıklayınız...

Kılıç Arslan döneminde Türkler ilk kez Haçlılara karşı hem Anadolu'yu hem de İslam dünyasını başarıyla savunmuşlardır (1096-1099).
Reşit, mümeyyiz olan ve kısıtlı olmayan kişiler fiil ehliyetine sahiptirler.

1. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin hangisi gerçek anlamında kullanılmıştır?

A) Çocuğun gözlerinden zekâ fışkırıyordu.

B) Sütü süzdükten sonra iyice kaynatmalısın.

C) Bu kadar saf olabilmene şaşırıyorum doğrusu.

D) Yaşlı adamın söyledikleri bulunmaz bir hazineydi.

E) Kadın bu altın kalpli adama bir türlü kızamıyordu.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç içindeki sözün anlamını içeren bir söz yoktur?

A) Onu birdenbire kapıda görünce çok şaşırdım, (ansı­zın)

B) İmkânlarım elverdiğince ona yardımcı oldum, (gü­cüm nispetince)

C) Hiçbir davranışında sınırı aşmamalısın. (ölçülü ol­ma)

D) Onun kadar tanınmış olmayı çok isterdim, (ünlü)

E) Gurbetin bitmesine ramak kala günler çekilmez ol­du, (günü geçmek)

 

3. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangi­si nicelik bildirmektedir?

A) Büyük adam olmanın sorumlulukları çoktur.

B) Yeni gelen ekmeklerden iki tane aldım.

C) Sıcak ilişkiler, insana huzur verir.

D) Onun çok sevilmesinin sebebi tatlı dilidir.

E) Karanlık düşünceler beynimi kemiriyordu.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmamıştır?

A) Onun sözlerindeki inceliği hiç kimsede göremezsin.

B) Bir daha ucuz elbiseler almamaya karar verdim.

C) Renkli bir kişiliğe sahip insanlar her yerde sevilirler.

D) Onun yazarlığı, şairliğinin yanında sönük kalıyor.

E) Öfkemiz gün geçtikçe bileniyordu.

 

5. "Eserlerimde tarihin ve onun içindeki kentlerin, mekânların, insanın önüne geçmesine izin vermiyorum."

Bu cümledeki "önüne geçmek" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eserlerinde ele aldığı öncelikli konuların tarih oldu­ğu

B) Anlatımının karakterleri gölgeleyecek nitelikte ol­maması

C) Eserlerinin konusunun sadece insan olduğu

D) Kahramanlarını özellikle tarihte yaşamış kişilerden seçtiği

E) Eserlerinde konu ve mekân sınırlaması yapmadığı

 

6. Aşağıdakilerin hangisinde duyular arası aktarma söz konusudur?

A) Yaşadıklarının izi yüzündeki derin çizgilerdi.

B) Ay, olanca güzelliğiyle odaya doluyordu.

C) Bereketli yağmur her yana can vermişti.

D) Akbabalar sert çığlıklarla avlarına yaklaşıyordu.

E) Sıcak havalarda caddeler bile tenhadır.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan deyim, açıklamasıyla birlikte verilmiştir?

A) Arkadaşını gözüm ısırıyor; daha önce bir yerde görmüş gibiyim.

B) O her zaman böyledir; hep işin kolayına kaçar.

C) Dün akşam, yolculuk heyecanından olacak, gözü­me uyku girmedi.

D) Çocuklarının para sıkıntısı çekmesini istemez; onla­ra bol harçlık verirdi.

E) O olayı düşündükçe, tüylerim diken diken oluyor.

 

8. Aşağıdakilerin hangisinde insana ait bir özellik insan dışındaki bir varlığa aktarılmamıştır?

A) İlkbahar kışa inat yapar gibi insanları sevindiriyordu.

B) Kaldırımlar ıstırap çekenlerin annesidir.

C) Rüzgâr selamsız geçti buradan.

D) Senin gibi öğrencim olmamıştı.

E) Karadeniz' de yağmur fazla mesai yapıyor bazen.

 

9. Bana göre Cahit Zarifoğlu'nun şiirleri ruhumuzun baş­kasının açlığını çekerken bulduğu, varıp yerleştiği öteki limanlardır. Öyle olmasaydı onun şiirlerini okurken kendi iç sesimi dinliyor gibi olmazdım.

Yukarıdaki parçada geçen altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Paylaşmak istediğimiz duygularımız olduğunda ra­hatlıkla paylaşabileceğimiz şiirler vardır.

B) Her insanın farklı bir ruh dünyası olduğu için aynı duyguların taşınması mümkün değildir.

C) Bazı duyguların aktarımının yalnızca şiirle mümkün olmadığı bilinmektedir.

D) Zamanla aynı şeyleri hissedenler aynı geçmişten gelen insanlardır.

E) Başkalarının ruh hallerini bilerek onlara seslenebil­mek oldukça zordur.

 

10. Genç yazarlardan biri, bana kendimi ne zaman usta bir yazar olarak gördüğümü sordu. Ben de: "Her kelimeye ruhumun kimyasını katmayı başardığım zaman." diye cevap verdim.

Bu parçada geçen "her kelimeye ruhunun kimyasını katmak" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kelimeleri kendi yüklediği anlamla kullanmak

B) Bütün anlamları düşünerek kullanmak

C) Her kelimeyi yerinde kullanmak

D) Anlam olaylarını iyi bilmek

E) Bilinen anlamların dışına çıkmamak

Bu testi indirmek için tıklayınız...

Cevap Anahtarı: 1-B   2-E   3-B   4-B   5-B   6-D   7-A  8-D   9-A   10-A

Yorumlar (0)add comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy

  Bu site KPSS konu anlatımları ve KPSS testlerinden oluşmaktadır. Görüş ve dilekleriniz için lütfen iletişime geçiniz.   2010-2013 © KPSShazirlik.Net