Kanun Hükmünde Kararnameler

22946
Olağan Kanun Hükmünde Kararname Bakanlar Kurulu tarafın­dan çıkarılır. Bakanlar Kurulu…

Türkiye'de Nüfusun Bölgelere…

9847
Türkiye'de nüfusun dağılışı Türkiye'de nüfus dağılışını etkileyen faktörler (doğal ve…

Osmanlı Tarihi Özeti

17835
Osmanlı Devleti'nin merkeziyetçi yönetim sistemini benimsemiş olması siyasî varlığının…

Türk Anayasa Tarihi Testi - 1

82867
Türk Anayasa Tarihi Testi - 1'i aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...
Dilimiz, sözcüklere yükledikleri anlamlar bakımından oldukça güçlü ve zengin bir dildir. Sözcükler dilin anlamlı en küçük parçalarıdır. Dilde sözcüklere değişik anlamlar yüklenerek farklı anlam ilişkileri oluşturulur. KPSS'de sözcükte anlam konusuyla ilgili genellikle sözcüğün cümle içinde kazandığı değişik anlamları bulmaya ve yorumlamaya yönelik sorular yer almaktadır. Bu sorularla sizlerin, cümle içindeki sözcüğü kavrayabilme yeteneğiniz ölçülür. Aynı zamanda dilimizdeki deyimlerin anlamlarını ve atasözlerini bilme gibi konular üzerinde durulur. Bu tür soruları doğru çözebilmek sözcüğün ya da söz grubunun cümledeki anlamını iyi kavramakla mümkündür. ANLAMLARI AÇISINDAN SÖZCÜKLER SÖZCÜKLERDE ÇOK ANLAMLILIK Her sözcüğün bir gerçek anlamı vardır. Bazı sözcükler cümle içinde bazen gerçek anlamına…
Sayfa 4 / 4
YUKARI