KPSS Tarih Önemli…

3750
Osmanlı Devleti'nde Padişah, Sadrazam, Defterdar, Nişancı, Kazasker, Yeniçeri Ağası,…

KPSS İnkılap Tarihi Konu…

19549
58 sayfalık KPSS İnkılap Tarihi Ders Notunu aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...

Mondros Ateşkes Antlaşması…

5395
7. Madde: İtilaf devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir stratejik…

1921 Anayasası

4686
Hükümet Sistemi: Meclis Hükümeti (Yasama ve yürütme organları, yasamada toplanır). 1909…
Dilimiz, sözcüklere yükledikleri anlamlar bakımından oldukça güçlü ve zengin bir dildir. Sözcükler dilin anlamlı en küçük parçalarıdır. Dilde sözcüklere değişik anlamlar yüklenerek farklı anlam ilişkileri oluşturulur. KPSS'de sözcükte anlam konusuyla ilgili genellikle sözcüğün cümle içinde kazandığı değişik anlamları bulmaya ve yorumlamaya yönelik sorular yer almaktadır. Bu sorularla sizlerin, cümle içindeki sözcüğü kavrayabilme yeteneğiniz ölçülür. Aynı zamanda dilimizdeki deyimlerin anlamlarını ve atasözlerini bilme gibi konular üzerinde durulur. Bu tür soruları doğru çözebilmek sözcüğün ya da söz grubunun cümledeki anlamını iyi kavramakla mümkündür. ANLAMLARI AÇISINDAN SÖZCÜKLER SÖZCÜKLERDE ÇOK ANLAMLILIK Her sözcüğün bir gerçek anlamı vardır. Bazı sözcükler cümle içinde bazen gerçek anlamına…
Sayfa 4 / 4
YUKARI