Sitemizde yer alan dosyaları indirmek için tıklayınız...

“Kadı” ve “müderrisleri”, Kazasker atar.
Toplum ihtiyaçlarını temel alan, adalet düşüncesini öngören, aklın rehberliğiyle ulaşılabilecek hukuka "tabii hukuk (ideal hukuk-doğal hukuk)" adı verilir.

 • Genç Osman'ın Yeniçeri Ocağı'nı kaldırma düşüncesi Osmanlıda ilk ciddi ıslahat teşebbüsüdür.
 • "Ferhat Paşa Antlaşması" ile Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınıra ulaştı. (1590)
 • "Bucaş Antlaşması" Osmanlı Devleti'nin batıda toprak kazandığı son antlaşmadır (1672). Bu antlaşma ile devlet Batıda en geniş sınırına ulaştı.
 • "Girit'in alınması" Osmanlı Devleti'nin denizlerdeki son başarısı olmuştur. (1669)
 • "Vasvar Antlaşması" Osmanlı Devleti'nin Avusturya karşısında başarılı olduğu son antlaşmadır. (1664)
 • "Karlofça Antlaşması" ile Osmanlı Devleti ilk defa büyük miktarda toprak kaybetmiştir (1699).
 • "Karlofça Antlaşması" Osmanlı topraklarının paylaşılmak istendiği ilk uluslararası antlaşmadır (1699).
 • Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk padişah "II. Osman"dır (1622).
 • "Genç Osman" Osmanlı Devleti'nde ilk kez saray dışından evlenerek sarayı halka açmıştır.
 • Osmanlı Devleti batının askeri üstünlüğünü 1718 "Pasarofça Antlaşması" ile ilk kez kabul etmiştir.
 • Osmanlı Devleti'nde batıdan alınan ilk teknik araç "matbaa"dır. Basılan ilk eser, "Vankulu Lügati" adlı Türkçe - Arapça sözlüktür.
 • XVIII. yüzyılda Ruslarla yapılan ilk savaş "Prut Savaşı"dır. (1711)
 • "Küçük Kaynarca Antlaşması" ile Kırım bağımsız olmuştur. Böylece halkı Müslüman olan bir ülke ilk defa Osmanlı Devleti'nden ayrılmıştır (1774).
 • Rusya'ya ilk kapitülasyonlar "Küçük Kaynarca Antlaşması" ile verilmiştir (1774).
 • "Mahmut" döneminde ilk defa Avrupa'dan subaylar getirilmiştir.
 • "Kara Mühendishanesi" Avrupa tarzı açılan ilk teknik okuldur. (1734)
 • Mühendishane-i Bahri Hümayun Osmanlı Devleti'nde çağdaş anlamda kurulan ilk askeri okuldur (1773).
 • İlk defa iç borçlanma "III. Mustafa" devrinde görülmüştür (Esham sistemi).
 • "III. Selim" Osmanlı tarihinde her alanda köklü reformlar yapmak gereğini kavrayan ilk padişahtır. (1789 -1807)
 • Belli bir plan ve programa bağlı olarak ıslahatların yapıldığı ilk dönem "III. Selim" dönemidir.
 • Osmanlı Devleti'nde mimaride ilk kez Batı'nın etkisi "Lale Devri"nde başlamıştır.
 • İlk daimi elçilikler Avrupa'nın önemli merkezlerinde "III. Selim" zamanında açıldı.
 • İlk yabancı dil uygulaması "III. Selim" zamanındadır.
 • İlk yabancı dil "Fransızca"dır.
Yorumlar (0)add comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy

  Bu site KPSS konu anlatımları ve KPSS testlerinden oluşmaktadır. Görüş ve dilekleriniz için lütfen iletişime geçiniz.   2010-2013 © KPSShazirlik.Net