Meşrutiyet Dönemi

2998
Meşrutiyet'in ilanı ve Kanun-i Esasi Kanunun-i Esasi'nin önemi ve getirdikleri Meşrutiyet…

Tanzimat Fermanı

199749
Anayasal gelişimin ikinci adımı 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı'dır. Padişah…

1982 Anayasası'nda Yapılan…

59460
1987 Yılı Değişiklikleri Oy verme yaşı 21'den 20'ye indirildi. TBMM üye sayısı 400'den…

Kamu Tüzel Kişiliği

158059
Kamu tüzel kişiliği, kanunla ya da kanunun açıkça verdiği bir yetkiye dayanarak kurulan,…
Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyet Konu Testini aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...  
Anlatım Bozuklukları Testi - 2'yi aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...  
Sayfa 9 / 21
YUKARI