Türkiye'de Nüfus Hareketleri

4010
Nüfus hareketlerinde etkili olan faktörler İçgöçler ve nedenleri İçgöçlerin sonuçları Dış…

Türkiye Nüfusunun Özellikleri

3512
Nüfusumuzun yaş ve cinsiyet gruplarına göre dağılışı Çalışan nüfusun gruplara göre…

Anayasa Mahkemesi

74137
Anayasa Mahkemesi, "Anayasa Mahkemesi Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun "da…

Türkiye'de Nüfus Yoğunluğu

4995
Aritmatik nüfus yoğunluğu Fizyolojik nüfus yoğunluğu Tarımsal nüfus yoğunluğu Tablolar ve…


KPSS Coğrafya Testi (21 Soru)

1. Yaz mevsiminde mutlak nemleri eşit olan aşağıdaki kentlerden hangisinde bağıl nemin en yüksek olması beklenir?

A) Mersin
B) Manisa
C) Diyarbakır
D) Çanakkale
E) Ardahan

2. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye iklimi üzerinde etkili olduğu söylenemez?

A) Dağların uzanışı
B) Güneş ışınlarının geliş açısı
C) Yer şekilleri
D) Farklı hava kütlelerinin etkili olması
E) Deniz akıntılarının etkili olması

3. Aşağıda birlikte verilen kent merkezlerinden han-gileri arasındaki yükselti farkı daha azdır?

A) Antalya - Isparta
B) İstanbul - Edirne
C) Trabzon - Erzurum
D) Aydın - Afyon
E) Adana - Sivas

4. Zeytin, Akdeniz kıyılarında Marmara kıyılarından önce hasat edilir.

Bu durum üzerinde etikili olan temel etmen aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Yükselti
B) Enlem
C) Karasallık
D) Bakı
E) Nemlilik

5. Aşağıdaki akarsulardan hangisi Türkiye toprakları dışından kaynağını almaktadır?

A) Çoruh
B) Asi
C) Fırat
D) Dicle
E) Kızılırmak

Testi ve cavaplarını indirmek için tıklayınız...

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI