Hakkın Tanımı ve Türleri

9445
Hak, "Hukuk tarafından tanınan ve korunmasını isteme hususunda ferdin yetkili sayıldığı…

Osmanlı Tarihi Özeti

18809
Osmanlı Devleti'nin merkeziyetçi yönetim sistemini benimsemiş olması siyasî varlığının…

Hukukun sınıflandırılması

6528
Hukuk kuralları birbirine bağlı ve birbirleriyle iç içe ve ilişkili durumda olup, bir…

Yönetmelik ve Özellikleri

13061
Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri ta­rafından çıkarılır. Yönetmelikle suç…


KPSS Coğrafya Testi (21 Soru)

1. Yaz mevsiminde mutlak nemleri eşit olan aşağıdaki kentlerden hangisinde bağıl nemin en yüksek olması beklenir?

A) Mersin
B) Manisa
C) Diyarbakır
D) Çanakkale
E) Ardahan

2. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye iklimi üzerinde etkili olduğu söylenemez?

A) Dağların uzanışı
B) Güneş ışınlarının geliş açısı
C) Yer şekilleri
D) Farklı hava kütlelerinin etkili olması
E) Deniz akıntılarının etkili olması

3. Aşağıda birlikte verilen kent merkezlerinden han-gileri arasındaki yükselti farkı daha azdır?

A) Antalya - Isparta
B) İstanbul - Edirne
C) Trabzon - Erzurum
D) Aydın - Afyon
E) Adana - Sivas

4. Zeytin, Akdeniz kıyılarında Marmara kıyılarından önce hasat edilir.

Bu durum üzerinde etikili olan temel etmen aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Yükselti
B) Enlem
C) Karasallık
D) Bakı
E) Nemlilik

5. Aşağıdaki akarsulardan hangisi Türkiye toprakları dışından kaynağını almaktadır?

A) Çoruh
B) Asi
C) Fırat
D) Dicle
E) Kızılırmak

Testi ve cavaplarını indirmek için tıklayınız...

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI