Balkan Savaşları

3587
I. Balkan Savaşı ve nedenleri Londra Barış Antlaşması ve maddeleri I. Balkan Savaşı'nın…

Yargı

2295
Yargı yetkisi Mahkemelerin bağımsızlığı Hakim ve savcıların denetimi Yüksek mahkemeler…

Osmanlı Tarihi Özeti

17653
Osmanlı Devleti'nin merkeziyetçi yönetim sistemini benimsemiş olması siyasî varlığının…

99 Soruda Türkiye'nin…

2475
"99 Soruda Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası" testini aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...…


1. Kurtuluş Savaşı boyunca halkın ulusal direniş örgütlerini kurması, Atatürk ilkelerinden hangisinin Türk toplumunca benimsendiğini gösteren bir kanıttır?

A) Bağımsızlık
B) Çağdaşlaşma
C) Devletçilik
D) Devrimcilik
E) Halkçılık

2. Laiklik İlkesi ile ilgili;

I. İnanç özgürlüğüdür.
II. Aklı ve bilimi toplum yaşamına egemen kılmak is ter.
III. Türk toplumunun öz kültürüne aykırıdır.
IV. Türk toplumunun aydınlanmasını sağlamıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) II ve IV
B) II ve IV
C) I ve II
D) II, III ve IV
E) I, II ve IV

3. Atatürk demokratik bir toplum oluşturmak, farklı görüşlerin yönetimde yer almasını sağlamak için çok partili yönetime geçme denemelerinde bulunmuş ancak başarılı olamamıştır. Atatürk bu tutumuyla toplumun hangi ilkeyi benimsemesini sağlamaya çalışmıştır?

A) Milliyetçilik
B) Devletçilik
C) Laiklik
D) İnkılapçılık
E) Cumhuriyetçilik

4. Atatürk Dönemi'nde; Türk Dil Kurumu açılarak Arapça, Farsça ve İngilizce gibi sözcükler yerine öz Türkçe sözcüklerin kullanılması çalışmalarına başlanmıştır. Atatürk Dönemi'nde bu yöndeki çabaların hangi amacı taşıdığı söylenemez?

A) Türkçeyi bilim ve kültür dili yapmak
B) Türk ulusunun milli kimliğini korumasını sağlamak
C) Toplum içinde ayrıcalık yaratan unvanlara son ver mek
D) Uluslaşma sürecini hızlandırmak
E) Yabancı kökenli sözcükler yerine halkın anladığı Türkçe sözcükler kullanmak

Testi ve cevap anahtarını indirmek için tıklayınız...

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Benzer Öğeler (etikete göre)

YUKARI