Anayasa ve Türleri - Türk…

5556
Anayasa kavramı ve tanımı Anayasa türleri (yazılı anayasa, yazısız anayasa, yumuşak…

Osmanlı Devleti Yükselme…

3874
Nedenleri Osmanlılar Anadolu ve Rumeli'de geniş topraklara sahip olmuşlardı. Coğrafi…

Cemiyetler Özet

23918
ZARARLI CEMİYETLER Azınlıkların Kurduğu Zararlı Cemiyetler Mavri Mira: Büyük Bizans'ı…

Anadolu'ya İlk Türk Akınları…

24179
ANADOLU'YA İLK TÜRK AKINLARI Türk tarihinde Anadolu'ya yönelik ilk akınlar 4. yy.da…


1. Kurtuluş Savaşı boyunca halkın ulusal direniş örgütlerini kurması, Atatürk ilkelerinden hangisinin Türk toplumunca benimsendiğini gösteren bir kanıttır?

A) Bağımsızlık
B) Çağdaşlaşma
C) Devletçilik
D) Devrimcilik
E) Halkçılık

2. Laiklik İlkesi ile ilgili;

I. İnanç özgürlüğüdür.
II. Aklı ve bilimi toplum yaşamına egemen kılmak is ter.
III. Türk toplumunun öz kültürüne aykırıdır.
IV. Türk toplumunun aydınlanmasını sağlamıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) II ve IV
B) II ve IV
C) I ve II
D) II, III ve IV
E) I, II ve IV

3. Atatürk demokratik bir toplum oluşturmak, farklı görüşlerin yönetimde yer almasını sağlamak için çok partili yönetime geçme denemelerinde bulunmuş ancak başarılı olamamıştır. Atatürk bu tutumuyla toplumun hangi ilkeyi benimsemesini sağlamaya çalışmıştır?

A) Milliyetçilik
B) Devletçilik
C) Laiklik
D) İnkılapçılık
E) Cumhuriyetçilik

4. Atatürk Dönemi'nde; Türk Dil Kurumu açılarak Arapça, Farsça ve İngilizce gibi sözcükler yerine öz Türkçe sözcüklerin kullanılması çalışmalarına başlanmıştır. Atatürk Dönemi'nde bu yöndeki çabaların hangi amacı taşıdığı söylenemez?

A) Türkçeyi bilim ve kültür dili yapmak
B) Türk ulusunun milli kimliğini korumasını sağlamak
C) Toplum içinde ayrıcalık yaratan unvanlara son ver mek
D) Uluslaşma sürecini hızlandırmak
E) Yabancı kökenli sözcükler yerine halkın anladığı Türkçe sözcükler kullanmak

Testi ve cevap anahtarını indirmek için tıklayınız...

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Benzer Öğeler (etikete göre)

YUKARI