1982 Anayasası

5207
Hükümet Sistemi: Parlamenter Sistem, Kabine Sis­temi 12 Eylül 1980 Darbesi sonucunda…

Osmanlı Devleti'nde Sosyal ve…

4822
SOSYAL HAYAT Osmanlı Toplumu: Osmanlı toplumunda aynı dönemde Avrupa devletlerinde olduğu…

II. Meşrutiyet

3279
Subayların oluşturduğu İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin baskıları sonucu, II. Abdülhamid…

KPSS Türkçe Tarama Testi (94…

3758
1. Bugün sabah evden dışarı çıktığımda her şey nasıl da farklı görünüyordu! önceden…


KPSS İnkılap Tarihi Testi - 1

1. I. Türklerin sarı ırktan olduğuna ilişkin Avrupa'daki yanlış bilgiler
II. Türk toprakları üzerinde yabancıların tarihi iddiaları

Yukarıdaki asılsız tarih tezlerini çürütmek ve Kurtuluş Savaşı'nın kültürel alanda devamını sağlamak için, aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir?

A) Yeni Türk harfleri kabul edilmiştir
B) Türk Dil Kurumu açılmıştır
C) Türk Tarih Kurumu açılmıştır
D) Tevhid-i Tedrisat kanunu çıkartılmıştır
E) Halk Evleri kurulmuştur

2. I. İzmir İktisat Kongresi (18 Şubat – 4 Mart 1923) kararları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Ham maddesi yurt içinde yetişen sanayi dalları kurulmalıdır
B) Özel teşebbüse kredi sağlayacak bir devlet bankası kurulmalıdır
C) Dış borçlanmaya gidilerek, yabancı işletmelerin kurulması sağlanmalıdır
D) Küçük çaplı işletmelerden hızla büyük işletmelere geçilmelidir
E) Özel sektör devlet tarafından desteklenmelidir

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI