KPSS Genel Kültür Tarama…

8187
1. Kural olarak milletlerarası antlaşmalar TBMM'nin onayına sunulur. Ancak bazı…

Tanzimat Dönemi

3583
Abdülmecid ve Abdülaziz dönemi Tanzimat Fermanı (İlan edilme nedenleri, fermanın…

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi…

10147
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ders notunu aşağıki ekten indirebilirsiniz...

Yürütme Çalışma Kağıdı

3352
Yürütme Çalışma Kağıdı'nı aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...


KPSS İnkılap Tarihi Testi - 1

1. I. Türklerin sarı ırktan olduğuna ilişkin Avrupa'daki yanlış bilgiler
II. Türk toprakları üzerinde yabancıların tarihi iddiaları

Yukarıdaki asılsız tarih tezlerini çürütmek ve Kurtuluş Savaşı'nın kültürel alanda devamını sağlamak için, aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir?

A) Yeni Türk harfleri kabul edilmiştir
B) Türk Dil Kurumu açılmıştır
C) Türk Tarih Kurumu açılmıştır
D) Tevhid-i Tedrisat kanunu çıkartılmıştır
E) Halk Evleri kurulmuştur

2. I. İzmir İktisat Kongresi (18 Şubat – 4 Mart 1923) kararları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Ham maddesi yurt içinde yetişen sanayi dalları kurulmalıdır
B) Özel teşebbüse kredi sağlayacak bir devlet bankası kurulmalıdır
C) Dış borçlanmaya gidilerek, yabancı işletmelerin kurulması sağlanmalıdır
D) Küçük çaplı işletmelerden hızla büyük işletmelere geçilmelidir
E) Özel sektör devlet tarafından desteklenmelidir

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI