Tarihte İlkler ve "En"ler

3684
Tarihte ilkler ve enler ders notunu aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...

Türkiye'de Turizm

4499
Türkiye'de turizm ve turizm türleri Turizmin yararları Turizmi etkileyen faktörler…

Yasama Çalışma Kağıdı

3818
KPSS vatandaşlık yasama konusuyla ilgili çalışma kağıdını aşağıdaki ekten…

Hakların Kazanılması

6969
Aslen Kazanma Başkasına ait olmayan bir şey üzerinde bir kişinin hak elde etmesidir.…


KPSS İnkılap Tarihi Testi - 1

1. I. Türklerin sarı ırktan olduğuna ilişkin Avrupa'daki yanlış bilgiler
II. Türk toprakları üzerinde yabancıların tarihi iddiaları

Yukarıdaki asılsız tarih tezlerini çürütmek ve Kurtuluş Savaşı'nın kültürel alanda devamını sağlamak için, aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir?

A) Yeni Türk harfleri kabul edilmiştir
B) Türk Dil Kurumu açılmıştır
C) Türk Tarih Kurumu açılmıştır
D) Tevhid-i Tedrisat kanunu çıkartılmıştır
E) Halk Evleri kurulmuştur

2. I. İzmir İktisat Kongresi (18 Şubat – 4 Mart 1923) kararları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Ham maddesi yurt içinde yetişen sanayi dalları kurulmalıdır
B) Özel teşebbüse kredi sağlayacak bir devlet bankası kurulmalıdır
C) Dış borçlanmaya gidilerek, yabancı işletmelerin kurulması sağlanmalıdır
D) Küçük çaplı işletmelerden hızla büyük işletmelere geçilmelidir
E) Özel sektör devlet tarafından desteklenmelidir

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI