Hukukun Temel Kavramları…

84422
Alacaklı: Bir borç ilişkisinde karşı tarafı, bir şeyi yapmaya, vermeye ya da bir şeyi…

II. Meşrutiyet

3384
Subayların oluşturduğu İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin baskıları sonucu, II. Abdülhamid…

Hukuksal İşlemlerin Türleri

15265
Tek Taraflı ve Çok Taraflı İşlemler: Bir tek kişinin beyanı ile gerçekleşebilen hukuksal…

Osmanlı Devleti'nde Sosyal ve…

4989
SOSYAL HAYAT Osmanlı Toplumu: Osmanlı toplumunda aynı dönemde Avrupa devletlerinde olduğu…
YUKARI