Karadeniz Bölgesi Özet

12778
Karadeniz Bölgesi'nin bölümleri Karadeniz Bölgesi'nin yerşekilleri Karadeniz Bölgesi'nde…

Demokrasi Kavramı

18845
Demokrasi; halkın doğrudan ya da temsilcileri aracılığıyla kendi kendini yönetmesidir. a)…

Hukukun Temel Kavramları…

84408
Alacaklı: Bir borç ilişkisinde karşı tarafı, bir şeyi yapmaya, vermeye ya da bir şeyi…

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

4720
AİHM, Avrupa Konseyi'nin bir organı olarak, 1 Kasım 1998'de Strazburg'da kurulmuştur.…
YUKARI