Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi…

10172
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ders notunu aşağıki ekten indirebilirsiniz...

Osmanlı Devleti'nde Bilim ve…

7448
Osmanlı Devleti klasik dönemde her alanda olduğu gibi bilim ve teknoloji alanında da…

Valinin Yetki ve Görevleri

49368
İl idaresinin başı ve yürütme organıdır. İli yetki ge­nişliği ilkesine göre yönetir. Adli…

Türkiye'nin UNESCO Dünya…

3922
Türkiye'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde Yer Alan Eserler İstanbul'un Tarihi…
YUKARI