Olağanüstü Hal (OHAL)

54487
Olağanüstü Hal (OHAL) Tabii afet, Tehlikeli salgın hastalıklar Ağır ekonomik bunalım…

Kamu Tüzel Kişiliği

185370
Kamu tüzel kişiliği, kanunla ya da kanunun açıkça verdiği bir yetkiye dayanarak kurulan,…

Türkiye'nin UNESCO Dünya…

3838
Türkiye'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde Yer Alan Eserler İstanbul'un Tarihi…

Siyasi Haklar ve Ödevler

15844
Türk vatandaşlığı Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları Parti kurma,…
YUKARI