Sayfa 1 da/de 1
Süre:
SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi "Genel Uygunluk Bildirimi" vermeye yetkilidir.

A) Maliye Bakanlığı
B) Defterdarlık
C) Bakanlar Kurulu
D) Danıştay
E) Sayıştay

SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre kamu kuruluşlarında çalıştırılacak kamu görevlisi kapsamı içinde sayılabilecek kategorilerden biri değildir?

A) Devlet memuru
B) İşçi
C) Sözleşmeli personel
D) Danışman
E) Geçici personel

SORU 3

Bakanların idarî görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?

A) Açık bulunan bir bakanlığa vekâlet etmek
B) Bakanlığı temsil etmek
C) Bakanlık adına yönetmelik yapmak
D) Bakanlık adına harcamalar yapmak
E) Bakanlığın hükümet ile ilişkilerini sağlamak

SORU 4

Anayasa Mahkemesi başkanını seçme yetkisi kime aittir?

A) Başbakana
B) TBMM üyelerine
C) Adalet Bakanına
D) Cumhurbaşkanına ve TBMM
E) Anayasa Mahkemesi üyelerine

SORU 5

Anayasamıza göre genel ve yerel seçimlerde adayların tespitine ve yeterliliğine aşağıdakilerden hangisi karar vermektedir?

A) Adalet Bakanlığı
B) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
C) Yüksek Seçim Kurulu
D) Yargıtay
E) Danıştay

SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu'nun daimi üyesi değildir?
A) İçişleri Bakanı
B) Dışişleri Bakanı
C) Başbakan
D) Cumhurbaşkanı
E) Sağlık Bakanı

SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi idari yargı alanındaki içtihadı birleştirme kararı vermeye yetkili yüksek mahkemedir?

A) Anayasa Mahkemesi
B) Sayıştay
C) Danıştay
D) Yargıtay
E) Askeri Yargıtay

SORU 8

Belediye başkanının görevden alınmasında son ve kesin karar aşağıdaki mercilerden hangisince verilir?

A) İçişleri Bakanlığı
B) Bakanlar Kurulu
C) Cumhurbaşkanı
D) Yargıtay
E) Danıştay

SORU 9

1982 Anayasası'na göre yetki genişliği aşağıdakilerden hangisine tanınmıştır?

A) İllere
B) Mahalli idarelere
C) Taşra teşkilatına
D) İç İşleri Bakanlığına
E) Belediyelere

SORU 10

Merkezi idarenin hiyerarşik en üst amiri kimdir?

A) Meclis Başkanı
D) Başbakan
B) Cumhurbaşkanı
E) Bakanlar Kurulu
C) Bakan

Your response contain errors which are highlighted in red. Please correct them and try again.

Bu testi değerlendiriniz.

Çıkış
YUKARI