Yerleşmeyi Etkileyen Faktörler

3371
Türkiye'de yerleşme üzerinde etkili olan faktörler Türkiye'de yerleşme şekilleri Kırsal…

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

7704
Türklerin anayurdu Orta Asya’dır. Orta Asya, doğuda Kingan Dağları, batıda Hazar Denizi,…

Asya Hun Devleti

4773
Göçlerden sonra Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletidir. Orhun ve Selenga ırmakları…

Uluslararası Para Fonu (IMF)

33426
1944'te kurulan bu örgüte Türkiye 1947'de üye olmuştur. 184 üyesi vardır. Uluslararası…

Kullanıcılar

   Giriş Hatırlatıcısı  
YUKARI