Güneydoğu Anadolu Bölgesinin…

40681
Alanı en küçük olan coğrafi bölgedir. Doğal gölün bulunmadığı tek bölgemizdir. Yaz…

Türkiye'de Nüfus Hareketleri

3638
Nüfus hareketlerinde etkili olan faktörler İçgöçler ve nedenleri İçgöçlerin sonuçları Dış…

Demokrasi Kavramı

17813
Demokrasi; halkın doğrudan ya da temsilcileri aracılığıyla kendi kendini yönetmesidir. a)…

1982 Anayasası

4943
Hükümet Sistemi: Parlamenter Sistem, Kabine Sis­temi 12 Eylül 1980 Darbesi sonucunda…
YUKARI