Cumhurbaşkanı Seçimi Görev ve…

1001
NİTELİKLERİ VE TARAFSIZLIĞI Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış…

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

879
AİHM, Avrupa Konseyi'nin bir organı olarak, 1 Kasım 1998'de Strazburg'da kurulmuştur.…

Yargıtay ve Görevleri

1353
Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine…

Avrupa İnsan Hakları…

773
AİHS, Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin yasal yetkisi altında bulunanların belirli insan…

Kullanıcılar

   Giriş Hatırlatıcısı  
YUKARI