Hakkın Tanımı ve Türleri

1534
Hak, "Hukuk tarafından tanınan ve korunmasını isteme hususunda ferdin yetkili sayıldığı…

Devlet Memurları

1091
Bir mesleki sıfatla kamu kesiminde çalışan kişiler kamu görevlileridir. Memurlar,…

Devlet

793
DEVLETİN UNSURLARI Ülke: Devlet ancak belirli, yerleşik bir toplulukta söz konusu olur.…

2. Mahmut Dönemi

1109
XIX. yy.DA OSMANLI DEVLETİ'NİN GENEL DURUMU Osmanlı tarihinde 1699 "Karlofça…

Kullanıcılar

   Giriş Hatırlatıcısı  
YUKARI