Yargıtay ve Görevleri

1740
Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine…

Bölgelerin Nüfus Bakımından…

11221
İç Anadolu Bölgesi Nüfus büyüklüğü bakımından 2. sıradadır. Bölge içinde en kalabalık…

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi…

2312
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ders notunu aşağıki ekten indirebilirsiniz...

Sayılar Konu Testi - 1

1464
1. a ve b birer doğal sayı olmak üzere; 2a + 5b = 75 olduğuna göre a kaç farklı değer…

Kullanıcılar

   Giriş Hatırlatıcısı  
YUKARI