Sitemizde yer alan dosyaları indirmek için tıklayınız...

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Gelişimle İlgili Temel Kavramlar 

Büyüme nedir? Olgunlaşma nedir? Hazırbulunuşluk nedir? Deneyim nedir? Gelişme nedir? Gelişim nedir? Gelişim görevleri nelerdir? Gelişimle ilgili temel kavramlar konusunu indirmek için tıklayınız....

Devamını oku

Gelişimi Etkileyen Faktörler 

Kalıtımın gelişim üzerindeki etkisi. Zamanın gelişim üzerindeki etkisi. Kritik dönemin gelişim üzerindeki etkisi.   Gelişimi etkileyen faktörler konusunu indirmek için tıklayınız....      

Devamını oku

Gelişimin Temel İlkeleri 

Gelişim yordanabilir bir sıra izler:  a) Gelişim, baştan ayağa doğrudur: Bebeklikte baş vücudun 1/4'ünü oluştururken, yetişkinlikte 1/8' ini oluşturur. Bebekler önce başlarını dik tutmayı, sonra başı ile birlikte göğsünü de kaldırmayı, daha sonra emeklemeyi, en sonunda da yürümeyi öğre­nir. b) Gelişim, içten dışa doğrudur: Önce beden ve iç or­ganlar, daha sonra dış organlar gelişir. c) Gelişim, genelden özele doğrudur: Bebekler önce tüm vücutlarıyla hareket ederler, büyük kaslarını kullanırlar; daha sonra belli etkinliklerle ilgili organ­lar ve küçük kaslar kullanılır. ** Konun örneklerle desteklendiği anlatımı ekten indirebilirsiniz...

Devamını oku

Öğrenme İle İlgili Temel Kavramlar 

Öğrenme nedir? Büyüme nedir? Olgunlaşma nedir? Uyarıcı nedir? Tepki nedir? Alışkanlık nedir? Hassaslaşma nedir? Kavramların karşılaştırılması. Öğrenmeyi etkileyen faktörler konusu indirmek için tıklayınız.... Bu konuyla ilgili online testler: TEST - 1     TEST - 2       TEST - 3 Bu konuyla ilgili test indirmek için tıklayınız.... 

Devamını oku

Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 

Hazırbulunuşluk durumu Olgunlaşmanın öğrenme üzerindeki etkisi Güdülerin öğrenme üzerindeki etkisi Genel uyarılmışlık hali ve kaygı Dikkat Önceki öğrenmeler Olumlu ve olumsuz transfer Öğrenmeyi etkileyen faktörler konusunu indirmek için tıklayınız.... Bu konuyla ilgili online testler: TEST - 1      TEST - 2       TEST - 3 Bu konuyla ilgili test indirmek için tıklayınız...

Devamını oku

Öğrenme Psikolojisi Çözümü Test 

1. Sahibi tarafından ilk kez veterinere götürülerek aşıları yaptırılan bir köpek, aynı veterinere ikinci kere götürüldüğünde, içerideki beyaz önlüklü kişileri gördüğü anda huysuzluk davranışları sergilemeye başlamıştır. Bu olayda ifade edilen ‘beyaz önlüklü kişiler” köpek veterinere ilk kez götürüldüğünde ve ikinci kez götürüldüğünde sırasıyla aşağıdaki kavramların hangisiyle örtüşür? A) Koşulsuz uyaran – Koşullu uyaran B) Koşullu uyaran – Koşulsuz uyaran C) Nötr uyaran – Koşulsuz uyaran D) Nötr uyaran – Koşullu uyaran E) Koşullu uyaran – Nötr uyaran   

Devamını oku

Coğrafi Konum 

Coğrafi konum nedir? Özel konum nedir? Matematik konum nedir? Paralellerin özellikleri Enlem nedir? Enlemin etkileri nelerdir? Meridyen nedir? Meridyenin özellikleri nelerdir? Boylam nedir? Boylamın etkileri nelerdir? Yerel saat nedir? Yerel saat problemleri Coğrafi konum KPSS ders notunu indirmek için tıklayınız...

Devamını oku

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 

Türkiye'nin özel konumu ve bu özel konumun doğurduğu sonuçlar nelerdir? Türkiye'nin matematik konumu ve sonuçları nelerdir?         Türkiye'nin coğrafi konumu KPSS ders notunu indirmek için tıklayınız..

Devamını oku

Dünyanın Şekli ve Sonuçları 

Dünyanın şeklinin sonuçları nelerdir? Dünyanın hareketleri Dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşü Dünyanın güneş etrafında dönüşü Dünyanın eksen eğikliği ve sonuçları 21 Mart konumu ve özellikleri 23 Eylül konumu ve özellikleri 21 Haziran konumu ve özellikleri 21 Aralık konumu ve özellikleri Dünyanın şekli ve sonuçları KPSS notunu indirmek için tıklayınız...  

Devamını oku

İlk Türk Devletleri 

Türk adının anlamı nedir? Türklerin anayurdu ve göçleri? Orta Asya'da oluşan kültür merkezleri nelerdir? Türklerin Orta Asya'dan göç etmesinin nedenleri? İskitler ve özellikleri. Hun devleti ve özellikleri Göktürk devleti ve özellikleri Uygur devleti ve özelikleri Diğer Türk devletleri İlk Türk Devletleri KPSS notunu indirmek için tıklayınız...

Devamını oku

İlk Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet 

* İlk Türk devletlerinde devlet yönetimi * İlk Türkd evletlerinde ordu * İlk Türk devletlerinde din ve inanış * İlk Türk devletlerinde bilim ve sanat * İlk Türk devletlerinde ekonomi * İlk Türk devletlerinde hukuk * İlk Türk devletlerinde dil ve edebiyat ** Konu anlatımını ekten indirebilirsiniz...

Devamını oku

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Kronolojisi 

MÖ 4500: Anav Kültürü MÖ 2500 -1700: Afenesyova Kültürü MÖ 1700 -1200: Andronava Kültürü MÖ 1200 – 700: Karasug Kültürü MÖ 700 -100: Tagar ve Taştık Kültürü MÖ 318: Hunlarla ilgili ilk yazılı belge (Çin kaynakları) MÖ 220: Büyük Hun Devleti'nin kuruluşu MÖ 214: Çin Şeddinin yapılması MÖ 209: Mete Han'ın tahta geçişi, Kara Kuvvetleri Ko­mutanlığının kuruluşu MÖ 58: Büyük Hun Devleti'nin parçalanması MS 216: Büyük Hun Devleti'nin yıkılması MS 375: Kavimler Göçü MS 378: Avrupa Hun Devleti'nin kurulması MS 395: Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması MS 453: Atilla'nın ölümü MS 476: Batı Roma İmparatorluğunun yıkılışı MS 552: Göktürk Devleti'nin kuruluşu MS 630: Göktürk Devleti'nin yıkılışı MS 682: II. Göktürk (Kutluk) Devleti'nin kuruluşu MS 727 - 732 – 735: Orhun Yazıtları'nın dikilmesi MS 745: II. Göktürk Devleti'nin yıkılışı, Uygur Devleti'nin Kuruluşu MS 751: Talas Savaşı MS 840: Uygur Devleti'nin yıkılışı, Karahanlı Devleti'nin kuruluşu

Devamını oku

İslamiyet Öncesi Türk Tarihinde Önemli Noktalar 

Türklerden bahseden ilk belge,  Çin kaynaklarında bulunan bir antlaşma belgesidir (MÖ 318). Türk adı MS VI. yüzyılda ilk defa Göktürk Devleti'nde kullanılmıştır. Hunların bilinen ilk hükümdarı Teoman'dır. (MÖ 220 -209) Tarihte ilk defa Hunlar, bütün Türkleri bir bayrak altında toplamıştır (MÖ 220-MS 216). Türk tarihinde bilinen ilk topluluk İskitlerdir. (MÖ 207) Avrupa Hunlarının ilk hükümdarı Balamir'dir. Avrupa Hunlarının en güçlü dönemi Atilla Dönemidir. Türk tarihini aydınlatan ilk yazılı kaynaklar VIII. yy.da Göktürk alfabesiyle yazılan Orhun Yazıtları'dır. İlk defa din değiştiren Türk devleti Uygarlardır. (Maniheizmi benimsediler.) Avarlar, İran’daki Sasanilerle birlikte iki defa İstanbul'u kuşatmışlardır. İslamiyet’i kabul eden ilk Türk topluluğu Karluklardır. Türgişlerin bilinen ilk hükümdarı Bağa Tarkan'dır. Kendi adına para bastıran ilk Türgiş hükümdarıdır. Türk tarihinin ilk bağımsızlık savaşını Göktürkler vermiş­lerdir. Avrupa'da kurulan ilk Türk devleti Avrupa (Batı) Hun Devleti'dir. İlk Türk devlet teşkilatlanması ve askeri teşkilatlanma Mete Han tarafından yapılmıştır. Oğuzların yerleşik yaşama geçmelerini sağlayan en önemli etken İslamiyet’i kabul…

Devamını oku

Hukuka Giriş - 1 

Sosyal hayatı düzenleyen kurallar Ahlak kuralları, din kuralları, görgü kuralları, örf ve adetler Hukukun tanımı ve hukukla ilgili bazı kavramlar Pozitif hukuk, mevzu hukuk, ideal hukuk, milli hukuk, milletlerarası hukuk, tarihi hukuk Hukukta yaptırım türleri Ceza, cebri icra, tazminat, hükümsüzlük, yokluk, butlan... Hukukun kaynakları; yazılı ve yazısız kaynaklar, yardımcı kaynaklar... Hukukta boşluk sorunu Konu anlatımını indirmek için tıklayınız...Konuyla ilgili test çözmek için tıklayınız....

Devamını oku

Öğretim İlkeleri 

............................................................... Öğretim, bireyin bilgi ve davranışlarında meydana ge­len değişikliklerin gerçekleşmesinde kılavuzluk yapma etkinlikleridir. Öğrenmelerin gerçekleşmesine kılavuzluk edilirken, yani öğretim işi gerçekleştirilirken öğretmenle­rin dikkat etmesi gereken birtakım noktalar vardır. Bun­lar öğretimin nasıl gerçekleşmesi gerektiğini belirleyen öğretim ilkeleridir. Öğretim ilkelerinin, hedeflere göre seçilen içeriğin dü­zenlenmesinde, bu içeriğin öğrenme-öğretme sürecin­de eğitim durumlarında öğretim etkinlikleri aracılığıyla öğretmen tarafından sunulmasında, değerlendirilmesin­de dikkate alınması gerekir, öğretim stratejisi, yöntemi ve tekniği seçilirken, kullanılırken öğretim ilkeleri rehber niteliği taşır ve öğretim ilkelerine göre öğretim gerçek­leştirilir. Bu öğretim ilkeleri:........................................................ ** Konu anlatımını ekten indirebilirsiniz...

Devamını oku

Öğretim Stratejileri 

Strateji: Dersin hedeflerine ulaşmayı sağlayan oldukça genel bir ifadedir. Konu alanının seçimi, örgütlenmesi ve öğretim modellerinin belirlenmesi gibi birçok işlemi içermektedir. Yöntemlerin seçilmesinde yol göstericidir ve öğretim için genel bir yoldur.   Yöntem: Öğretim stratejisine uygun olarak seçilen dü­zenli bir öğretim yoludur. Öğrenme ünitesinin hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla teknik, içerik, araç-gereç ve kaynakları ilişkili biçimde kullanan bir öğretme yoludur.   Teknik: Öğretim materyallerinin sunumunda ve öğretim etkinliklerinin yapılandırılmasında izlenen özel bir yol­dur. Öğretim yöntemin uygulanan biçimi ya da yöntemin uygulanmasında destekleyen bir öğretim yoludur. ** Konu anlatımını ekten indirebilirsiniz...

Devamını oku

İlk Türk İslam Devletleri 

Türklerin İslamiyeti kabulü Karahanlılar ve özellikleri Tulunoğulları ve özellikleri İhşitler ve özellikleri Gazneliler ve özellikleri Büyük Selçuklu Devleti Büyük Selçuklu devletine bağlı devletler Konu anlatımını indirmek için tıklayınız... Konuyla ilgili testler: TEST - 1     TEST - 2 Konuyla ilgili test indirmek için tıklayınız....  

Devamını oku

İlk Türk İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet 

Devlet yönetimi Ordu Ekonomik hayat Toprak sistemi Dini yaşam Dil ve edebiyat Bilim ve sanat Dönemin eserleri Konu anlatımını indirmek için tıklayınız... Konuyla ilgili testler: TEST - 1              TEST - 2     Konuyla ilgili test indirmek için tıklayınız....  

Devamını oku

Türk İslam Bilginleri 

Abdülhamid İbn Türk: İslam dünyasında ilk cebir kitapla­rından birinin yazarıdır. Harezmî döneminde yaşayan Abdülhamit İbn Türk'ün özellikle ikinci dereceden denklemler üzerindeki çalışmaları çok önemlidir.   Harezmî (780 - 850): Matematik astronomi ve coğrafya ile ilgili yaptığı çalışmaları ile tanınır. Matematikte sıfır rakamı ilk kez Harezmî tarafından kullanılmıştır.   Farabi (870 - 950): Matematik, fizik, astronomi ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Aristo'nun fikirlerini en iyi açıkladığı için "ikinci öğretmen", unvanıyla tanınmıştır. İslâm Felse­fesini kurmuştur. Türk - İslam devletlerinde pozitif bilimlerin temelleri Farabi tarafından atılmıştır. Farabi'nin birçok eseri tercüme yoluyla Avrupa' da yüzyıllarca üniversitelerde temel eser olarak okutulmuştur. Eseri, İshaü'l-ulum (bilimlerin sınıflandırması)   İbni Sina (982 -1037): Büyük bir filozof ve tıp bilginidir. Tıp, mantık, fizik ve din felsefesi sahasında 220 civarında eser yazmıştır. "Tıp Kanunu" adlı eseri meşhurdur. Hekimlik konusunda kendisine batıda "Tıbbın hükümdarı" denilmiş­tir. Batı dünyasında "Avicenna" ismi ile bilinir.   El-Birûni (973 -1051): Türk - İslam dünyasının en büyük bilginlerinden…

Devamını oku

Üniversite Sınavı Yeni Puan Türleri 

Üniversiteye girişte bu yıldan itibaren uygulanacak sınavda, puan türleri yükseköğretim programlarının özelliklerine göre farklılık gösteriyor. Adayların, sadece tercih etmek istedikleri bölümler için istenen soruları yanıtlamaları, yerleşmede avantaj sağlayacak. Başvuruları 18 Ocak-12 Şubat tarihleri arasında yapılacak birinci aşama sınavı olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) kılavuzunda, hangi bölümler için hangi puan türlerinin esas alınacağı duyuruldu. Bundan önceki uygulamada "Sözel", "Sayısal" ve "Eşit Ağırlıklı" olarak belirlenen puan türleri, yeni sistemde YGS'de toplam 6, Lisans Yerleştirme Sınavlarında (LYS) toplam 12 ayrı alt puan türü olarak düzenlendi. Bu durumda birinci ve ikinci aşama sınavlarında toplam 18 ayrı puan türü olacak. YGS'de Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinin her birinden 40'ar olmak üzere toplam 160 soru yöneltilecek. YGS puanları hesaplanırken, her bir testin ağırlığının farklı olduğu YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puan türleri hesaplanacak. YGS'nin alt puan türleri eski sistemle karşılaştırıldığında, YGS-1 ve YGS-2 "Sayısal", YGS-3 ve YGS-4 "Sözel", YGS-5 ve…

Devamını oku

Eğitimin Tanımı ve Türleri 

Eğitim nedir? İnformal ve formal eğitim Örgün ve yaygın eğitim Eğitim sürecini oluşturan unsurlar Öğretim nedir? Eğitim ve öğretimin karşılaştırılması Türk Milli Eğitiminin temel esasları   Eğitimin tanımı ve türleri konusunu indirmek için tıklayınız...Eğitimin tanımı ve türleri konusuyla ilgili test çözmek için tıklayınız...

Devamını oku

Eğitimde Rehberlik Hizmetleri 

Çağdaş eğitimin amaçları Öğrenci kişilik hizmetleri Rehberlik hizmetleri Psikolojik danışmanlık ve rehberlik     Eğitimde rehberlik hizmetleri konusunu indirmek için tıklayınız... Konuyla ilgili online test çözmek için tıklayınız...    

Devamını oku

Gelişim Görevleri ve Eğitim 

* Gelişim görevleri * Bebeklik dönemi * Okul öncesi dönem * Okul dönemi * Ergenlik dönemi * Genç yetişkinlik dönemi * Orta yaşlılık dönemi * Yaşlılık dönemi ** Konu anlatımını ekten indirebilirsiniz...  

Devamını oku

Fiziksel ve Psikomotor Gelişim 

Bedensel gelişim Psikomotor gelişim Bebeklik döneminde fiziksel gelişim Okul öncesi dönemde fiziksel gelişim Okul döneminde fiziksel gelişim Erken ya da Geç Olgunlaşma Ergenlik döneminde fiziksel gelişim Konu anlatımını indiriniz...  

Devamını oku

Hukukun Sınıflandırılması 

Kamu hukukunun dalları Suç ve suçun unsurları Ceza ve ceza ehliyeti Yargılama hukuku İcra - iflas hukuku Özel hukukun dalları Karma hukuk dalları Hukukun sınıflandırılması konusunu indirmek için tıklayınız... Hukukun sınıflandırılması konusuyla ilgili test çözmek için tıklayınız...  

Devamını oku

Hakkın Tanımı ve Türleri 

Kamu hakları ve türleri Özel haklar ve türleri Hakların kazanılması Hakların korunması Hakların kullanılması Hakkın sahibi tarafından korunması Hakkın tanımı ve türleri konusunu indirmek için tıklayınız.... Hakkın tanımı ve türleri konusuyla ilgili test çözmek için tıklayınız...    

Devamını oku

Kişi Kavramı 

Gerçek kişiler Gerçek kişilerde ehliyet Hak ehliyeti Fiil ehliyeti Tüzel kişiler Tüzel kişiliğin başlaması Tüzel kişiliğin sona ermesi Tüzel kişiliğin ehliyetleri Kişiliğin korunması Konu anlatımını indiriniz...

Devamını oku

Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet - 1 

1.    "Osmanlılarda devlete ait olan arazileri ekip biçenler devlete ödemeleri gereken vergiyi devletin gösterdiği memurlara öderdi.” Bu sisteme ne ad verilirdi? A) İkta             B) Tımar         C) Vakıf D) Mülk           E) Mukataa   2.    Osmanlı Devletinde taşra teşkilatında güvenliği sağlamak aşağıdakilerden hangisinin göreviydi? A) Mühtesib                 B) Subaşı C) Kapan Emini            D) Kadı E) Tımarlı Sipahi ** Testi ekten indirebilirsiniz.... Testi online çözmek için tıklayınız...

Devamını oku

Pre 1 2 3 4 5 6 7 Next

Halifelik ilk defa Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlıların eline geçmiştir.
Gerçek kişiliği sona erdiren nedenler: Ölüm, gaiplik...

KPSS'ye neden girmemiz gerekiyor?
 
Kamu kurumlarında memur, sözleşmeli personel veya diğer statülerde görev almak isteyen vatandaşların KPSS'ye girmeleri gerekmektedir.
 
B grubu memurluk nedir?
 
Kamuda uzman, müfettiş, hakim, kaymakam gibi unvanlar dışında çalışan personel B grubu personeldir. VHKİ, bilgisayar işletmeni, sosyolog, psikolog, kimyager, mühendis, tekniker, teknisyen, şoför, kaloriferci, hizmetli, memur, ambar memuru, güvenlik görevlisi gibi unvanların hepsi B grubu memurluk unvanlarıdır.
 
2014'te lise düzeyinde KPSS olacak mı?
 
Evet. Daha önceki çift yıllarda olduğu gibi 2014 yılında da lise düzeyinde KPSS yapılacak.
 
2014'ten sonra lise için bir daha KPSS yapılmayacak mı?
 
2016, 2018, 2020 gibi tüm çift yıllarda lise düzeyinde KPSS yapılacaktır. Farklı dedikodulara itibar etmemek iyi olacaktır.
 
 
2014'te lise KPSS hangi tarihte yapılacak?
 
28 Eylül 2014 tarihinde ÖSYM tarafından lise düzeyinde KPSS yapılacak.
 
 
Sınava ne zaman başvuru yapacağız?
 
2014 KPSS için 30 Haziran-16 Temmuz tarihleri arasında başvuru yapılacaktır.
 
Lise düzeyinden kimler girebilir?
 
- Lise 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda okuyan lise öğrencileri öğrenciler;
 
- liseden mezun olup üniversite okumayanlar;
 
- önlisans 1 ve 2'nci sınıfta okuyanlar,
 
- lisans 1,2,3 ve 4'üncü sınıfta okuyanlar
 
Lisans başvurularının son gününde lisans veya önlisans mezunu olmayanlar 2014 KPSS'ye lise düzeyinde girebilirler.
 
Sınav hakkında bilinmesi gerekenler?
 
Sınav Pazar sabahı 9.30'da başlayacak ve 11.30'da sona erecek. Adaylara toplam 120 soru sorulacak. Sınav puanı hesaplanırken dört yanlış bir doğruyu götürecektir.
 
Sınavda 30 türkçe, 30 matematik, 30 tarih, 18 coğrafya ve 12 vatandaşlık konularından soru gelecektir. (Ancak, Haziranda başvuru kılavuzu yayınlandığında belki soru tarzı ve sayısal dağılımı değişebilir)
 
2014 KPSS puanı kaç yıl geçerli olacak?
 
2016 yılında yapılacak olan yeni bir B grubu sınava kadar geçerli olacak. Yani KPSS puanı 2 yıl geçerliliğini koruyacaktır.
 
KPSS puanını nerelerde kullanacağız?
 
KPSS puanları, memur, sözleşmeli, işçi gibi çok farklı statüdeki kamu personel alımlarında kullanılmaktadır. Memurlar.net olarak tüm bu ilanları takip etmekte ve ilan.memurlar.net servisinde yayınlamaktayız.
 
Merkezi yerleştirme nedir?
 
DPB ve ÖSYM tarafından Türkiye genelindeki tüm kurumlara online olarak yapılan yerleştirmedir. Tercihler internet üzerinden alınır ve yerleştirmeyi ÖSYM yapar. Bu alımlarda ikinci bir yazılı sınav veya mülakat (sözlü sınav) gibi kurumsal uygulamalar yoktur. Torpil, referans gibi kayırmacılıklarda bu yerleştirme türünde olamaz. Hakkaniyetli ve objektif tek yerleştirme demek yerinde olur.Bir sorun veya haksızlıkla karşılaşılması durumunda bunları DPB çözer.
 
Merkezi yerleştirme kaç kere yapılıyor?
 
Merkezi yerleştirmeler 2014 KPSS'den itibaren Kasım ve Haziran aylarında olmak üzere 4 kez yapılacaktır.
 
Merkezi alımda yerleşince tekrar puan kullanılır mı?
 
Bu alımlarda yerleşen bir aday diğer merkezi alımlarda puanını kullanamaz. Ancak diğer kurumsal alımlarda tercih yapılabilir.
 
Merkezi alımda lise düzeyinden kaç kişi alınıyor?
 
Kasım yerleştirmelerinde en az 500 kontenjan; Haziran alımlarında ise en az 1500 kadro lise düzeyinden KPSS'ye giren adaylara ayrılmaktadır.
 
Kurumsal yerleştirme nedir?
 
Sadece tek bir kuruma personel alınmasıdır. Bu alımın ÖSYM üzerinden veya kurumun kendşi sistemi üzerinden olması önemsizdir. Merkezi alımda bir çok kuruma personel yerleşirken; kurumsal alımda tek bir kuruma personel alınmaktadır.
 
Kurumsal alım kaç kere oluyor?
 
Kurumsal alımların hangi aylarda ve kaç defa alınacağı önceden bilinemez. Her gün yeni bir ilan verilmekte ve hatta aynı gün bir çok alım bir arada yapılmaktadır. Şuan 2012 KPSS'den bu yana 1400 civarı kurumsal alım yapılmıştır.
 
Kurumsal alımda yerleşenler puanlarını tekrar kullanabilir mi?
 
Kurumsal alımlarda yerleşen adaylar diğer kurumsal ve merkezi alımlarda puanlarını tekrar kullanabilirler.
 
Lise düzeyinden en çok hangi unvanlara alım yapılıyor?
 
Lise düzeyinden yapılan kurumsal ve merkezi alımlara baktığımızda en çok Sağlık ve teknik unvanlar, kaloriferci, şoför, hizmetli, zabıt katibi gibi unvanlara yönelik alım yapılmaktadır.

Rusya’nın Nabucco projesine alternatif olarak hazırladığı Güney Akımı hattının imzaları Soçi’de (Rusya)atıldı. Rus projesi, Kafkas doğal gazının Karadeniz altından Balkanlar’a oradan da Avrupa’ya sevkini öngörüyor. Bulgaristan’da ikiye ayrılacak olan hattın biri Yunanistan’a, diğeri ise Sırbistan, Macaristan, Avusturya ve İtalya’ya doğal gaz taşıyacak. Rus Gazprom’la İtalyan ENİ arasındaki imza törenine, Rusya Başbakanı Vladimir Putin’le, İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi de katıldı. Gazprom, 2015’te faaliyete geçmesi beklenen Güney Akımı projesi için, Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan’la anlaşma imzalandı. Avrupa Birliği ve Amerika’nın da desteklediği Nabucco projesi, Güney Akımı’nın aksine Rusya’yı tümüyle dışarıda bırakıyor. Proje,Avrupa’yı enerji alanında, Rusya’ya bağımlılıktan kurtarmayı amaçlıyor.