12 Eylül 2010 Halk…

1560
Pozitif ayrımcılığın kapsamı genişletilmiştir. Anayasa'nın 10. Maddesine "Çocuklar,…

1982 Anayasası

3562
Hükümet Sistemi: Parlamenter Sistem, Kabine Sis­temi 12 Eylül 1980 Darbesi sonucunda…

Hukukun Temel Kavramları Konu…

10115
Hukukun temel kavramları konu anlatımı ve testini (70 Soru) aşağıdaki ekten…

Kişi Hak ve Ödevleri

3900
Temel hak ve hürriyetler Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması Temel hak ve…

Kullanıcılar

   Giriş Hatırlatıcısı  
YUKARI